Sprejet načrt Svetovne zdravstvene organizacije za pospešitev odprave raka materničnega vratu v Evropski regiji 2022–2030

Na 72. Regionalnem odboru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo, ki je potekal od 12. do 14. septembra 2022 v Tel Avivu v Izraelu, so obravnavali in sprejeli Načrt Svetovne zdravstvene organizacije za pospešitev odprave raka materničnega vratu v Evropski regiji SZO 2022-2030 (»Roadmap to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem in the WHO European Region 2022–2030«).

Na podlagi dobrih rezultatov, ki jih Slovenija dosega na področju državnega presejalnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA, je bila Slovenija povabljena k aktivni podpori omenjenemu dokumentu, ki bo usmerjal aktivnosti držav članic evropske regije SZO na poti k eliminaciji raka materničnega vratu v letih 2022-2030. Slovenska delegacija je izkoristila to priložnost in na zasedanju kot primer dobre prakse predstavila uspehe programa ZORA in v celoti podprla sprejetje dokumenta SZO.

V eliminacijo raka materničnega vratu aktivno tudi v Državnem programu obvladovanja raka

Slovenija bi lahko na podlagi odličnih rezultatov, ki jih dosega s presejalnim programom ZORA, postala celo ena izmed prvih evropskih držav, ki bi raka materničnega vratu povsem odpravila. Dva od treh ciljev Svetovne zdravstvene organizacije za eliminacijo namreč že izpolnjujemo, to sta več kot 70-odstotna udeležba žensk v programu ZORA in ustrezno zdravljenih več kot 90 % odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu. Tretji cilj – doseči 90-odstotno precepljenost deklic proti HPV, pa še nismo dosegli.

V Sloveniji sicer zelo dobro delujejo vsi trije presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih obolenj ZORA, DORA in Program Svit, ki tudi v času pandemije covid-19 niso zastali. Presejalni programi za raka so bili v prvem valu spomladi 2020 začasno zaustavljeni za dobra dva meseca, od ponovnega zagona konec maja 2020 pa delujejo neprekinjeno. Vsi trije programi so že do konca leta 2020 večino načrtovanih presejalnih pregledov, ki so jih morali zaradi zaustavitve preložiti, uspešno nadoknadili. Število pregledov in odkritih rakov v teh programih je bilo tako ob koncu leta 2020 že na ravni pred pandemijo.

Cilju eliminacije raka materničnega vratu se aktivno pridružujemo tudi v Državnem programu obvladovanja raka, v katerem smo si za obdobje od leta 2022 do leta 2026 zastavili več ciljev in ukrepov:

  • ohraniti triletno 72 do 75-odstotno pregledanost ciljne skupine žensk v programu ZORA,
  • zmanjšati razlike v pregledanosti žensk v programu ZORA glede na starostne skupine in občine stalnega bivališča na razliko največ 20 odstotnih točk,
  • poenotenje in reorganizacija dejavnosti kolposkopije na državni ravni,
  • izvajanje pilotne raziskave pred dokončno odločitvijo o spremembi presejalne politike v programu ZORA in priprava predloga spremenjene presejalne politike za zdravstveni svet,
  • zagotoviti vsaj 80-odstotno precepljenost deklic (11−12 let) proti HPV s stalno promocijo cepljenja proti HPV in z ozaveščanjem različnih ciljnih skupin o koristih cepljenja,
  • spodbujanje in spremljanje cepljenja proti HPV za dečke.

 

Deli naprej