September je mesec krvnih bolezni

September je mesec ozaveščanja o krvnih boleznih in njihovem pravočasnem odkrivanju. Tudi krvni raki spadajo med bolezni krvi. Krvni rak in bolezni krvi se lahko pojavijo v vseh starostnih obdobjih. V petletnem obdobju, med letoma 2012 in 2016, je v Sloveniji za plazmocitomom v povprečju na leto zbolelo 133 oseb, za levkemijami 303 oseb, za Hodgkinovim limfomom 48 oseb in za ne-Hodgkinovim limfomom 411 oseb.  Krvni raki so tudi najpogostejše rakavo obolenje med otroci in mladostniki.

Krvni raki prizadenejo eno ali več sestavin krvi, kot so eritrociti, levkociti, trombociti in plazma, kar pomeni, da kri ne more opravljati vseh svojih funkcij, kot bi jih sicer morala. Znaki krvnih bolezni so neznačilni in težko prepoznavni, bolezen pa se lahko pojavi v vseh starostnih obdobjih. Najpogostejši znaki so slabo počutje in dolgotrajna utrujenost brez očitnih razlogov, neopredeljive bolečine, nočno potenje (kadar se zaradi potenja v zgornji del telesa človek ponoči več kot enkrat preobleče), ponavljajoče se okužbe, lahko pa tudi povečane bezgavke. Zaradi tega imajo ključno vlogo pri začetnem prepoznavanju krvnih bolezni osebni zdravniki. V povprečju vsak zdravnik v splošni oziroma družinski ambulanti obravnava enega do dva bolnika s krvno boleznijo. Krvni raki so med seboj zelo različni glede poteka in prognoze, kar 82 % bolnikov s krvnim rakom pa se sooča s simptomi, ki jih bremenijo pri delovanju v vsakodnevnem življenju.

Obravnava bolnikov s krvnim rakom in boleznimi krvi v Sloveniji poteka v skladu z najsodobnejšimi smernicami, zato je zdravljenje krvnih rakov vsako leto uspešnejše, učinkovitost zdravljenja in dostopnost do najnovejših zdravil pri nas pa sta zelo spodbudna.

Aktivnosti v okviru meseca krvnih bolezni

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije ter Društvo bolnikov z limfomom in levkemijo, L & L skupaj s partnerji pripravljajo več aktivnosti v okviru meseca krvnih bolezni, s katerimi želijo javnost opozoriti in ozavestiti o vedno večjem bremenu krvnih bolezni v (sodobni) družbi.

Letos dajejo poudarek pomenu zgodnjega odkritja in zdravljenja krvnih bolezni: ob zaznavanju simptomov je pomembno vztrajati do pregleda pri družinskem zdravniku. Pravočasno odkritje namreč omogoča uspešno zdravljenje. Med krvnimi boleznimi posebno pozornost posvečajo folikularnem limfomu, kronični mieloični levkemiji (KML) in bolezni presadka proti gostitelju (GVHD).

Urnik aktivnosti je na voljo tukaj.

Novinarska konferenca ob začetku Meseca krvnih bolezni 2022, na kateri so sogovorniki poudarili izreden pomen zgodnjega diagnosticiranja in zdravljenja bolezni. Foto: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije

Šest ciljev na področju krvnih rakov v DPOR

Za področje hematoonkologije smo tudi v Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) opredelili več ciljev, ki jih želimo s pomočjo strokovno premišljenih in smotrnih ukrepov doseči do leta 2026:

  1. Klinični oddelek za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana kot osrednji državni center za celovito obravnavo hematoonkoloških bolnikov izvaja celovito diagnostično in terapevtsko obravnavo. Razvija in vpeljuje inovativne diagnostične in terapevtske metode ter usposablja kadre.
  2. Univerzitetni klinični center Maribor izvaja večino vpeljanih in uveljavljenih diagnostičnih in terapevtskih obravnav v dogovoru z UKC Ljubljana glede na to, kaj je strokovno in finančno smiselno, tudi z upoštevanjem števila zdravljenj posameznih krvnih bolezni
  3. Regijske bolnišnice so vključene v obravnavo hematoonkoloških bolnikov v skladu s priporočili
  4. Okrepiti in razviti kakovostno ambulantno obravnavo in obravnavo v dnevni bolnišnici v vseh centrih, ki obravnavajo hematoonkološke bolnike
  5. Razviti geriatrično hematoonkologijo z ustreznimi pristopi zdravljenja in dostopno paliativno oskrbo
  6. Krepiti program celostne rehabilitacije zdravljenih bolnikov za izboljšanje kakovosti življenja

Deli naprej