S cepljenjem dečkov in deklic proti HPV lahko preprečimo nastanek številnih rakov in drugih bolezni, ki jih te okužbe povzročajo

Tudi ob začetku letošnjega šolskega leta so slovenski strokovnjaki na področju zdravstva ter šolstva izrazili podporo cepljenju otrok proti HPV in starše pozvali k zaupanju strokovnim priporočilom. Letos bo cepljenje ponovno brezplačno na voljo vsem šestošolkam in šestošolcem. S cepljenjem deklic in dečkov proti HPV je Slovenija na poti k eliminaciji rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV, kar je cilj tako Evropskega načrta boja proti raku kot tudi slovenskega Državnega programa obvladovanja raka.

V ponedeljek, 5. septembra 2022, je na Onkološkem inštitutu Ljubljana v sodelovanju z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za šolstvo ter Sekcijo za šolsko, študentsko in adolescentno medicino potekala tradicionalna novinarska konferenca ob začetku novega šolskega leta o ozaveščanju o HPV (humani papiloma virusu). Strokovnjaki so si enotni, da je cepljenje otrok proti HPV varno ter učinkovito preprečuje s HPV povezane rake in druge bolezni kasneje v odrasli dobi.

Doc. dr. Urška Ivanuš, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, glavnega organizatorja novinarske konference, in vodja državnega programa ZORA: »Na začetku šolskega leta se prvošolčki in njihovi starši veliko ukvarjajo z varno potjo v šolo, šestošolce in njihove starše pa čaka odločitev za cepljenje proti okužbam s HPV, ki bo njihovega otroka na poti skozi življenje varovalo pred številnimi raki in drugimi boleznimi, ki jih te okužbe povzročajo. Izjemno pomembno je, da s cepljenjem ne odlašajo, saj je cepljenje v tej starosti najbolj učinkovito. V tej starosti sta za zagotavljanje zaščite pred okužbo potrebna le dva odmerka, kasneje so potrebni trije.«

Usklajeno sodelovanje strokovnjakov za eliminacijo raka materničnega vratu

Slovenija lahko kot ena izmed prvih evropskih držav doseže eliminacijo raka materničnega vratu in drugih s HPV poveznimi raki, za kar je potrebno usklajeno sodelovanje strokovnjakov iz zdravstva, šolstva, civilne družbe in političnih, je na novinarski konferenci poudarila izr. prof. dr. Irena Oblak, strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana.

Tudi Mojca Gobec, vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje, je izpostavila, da je cepljenje proti HPV tako učinkovito, da lahko ob zadostni precepljenosti v Sloveniji, Evropi in na globalni ravni pričakujemo eliminacijo rakov, ki jih povzroča okužba s HPV: »S tem bi rešili številna življenja in preprečili dolgotrajna zdravljenja ter njihove posledice. Pogoj za to je povečanje precepljenosti na 90 %, kar je tudi eden od ključnih ciljev novega Evropskega načrta za boj proti raku in tudi Državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji. Od lani je cepljenje proti HPV dostopno tudi dečkom, kar je pomemben korak k doseganju kolektivne imunosti in k uresničevanju cilja eliminacije rakov, ki jih povzroča okužba s HPV.«

Strokovnjakinje s področja zdravstva in šolstva, ki so na novinarski konferenci pozvale k zaupanju v strokovna priporočila in pravočasnem cepljenju otrok proti HPV.

DPOR z dvema ukrepoma v preprečevanje in obvladovanje okužbe s HPV

Preprečevanje in obvladovanje okužbe s HPV, s tem pa eliminacijo rakov, ki jih povzroča virus HPV, je tudi eden izmed pomembnih ciljev Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, v katerem sta predvidena dva ukrepa za njihovo uresničitev in implementacijo:

  1. Do leta 2026 zagotoviti vsaj 80-odstotno precepljenost deklic (11−12 let) proti HPV s stalno promocijo cepljenja proti HPV in z ozaveščanjem različnih ciljnih skupin o koristih cepljenja.
  2. Spodbujanje in spremljanje cepljenja proti HPV za dečke.

Brezplačno cepljenje za vse slovenske šestošolke in šestošolce

Lanskoletna uvedba brezplačnega cepljenja proti HPV tudi za dečke je bil velik korak k zaščiti tudi dečkov pred boleznimi, ki jih povzroča HPV, in vzpostavitvi kolektivne imunosti. Tako v Sloveniji kot v vseh drugih evropskih državah se cepljenje po nacionalnem programu izvaja v starosti okrog 12 let, saj je cepljenje najbolj učinkovito, če se cepimo pred prvo morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV oziroma pred prvimi spolnimi stiki. Ker je pri mlajših imunski odziv na cepljenje boljši, zadostujeta že dva odmerka, zato strokovnjaki pozivajo starše, da s pravočasno odločitvijo za cepljenje svojih otrok v mladosti poskrbijo za njihovo zdravje v odrasli dobi.

Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je na novinarski konferenci poudarila: »Cepljenje je najboljša zaščita pred okužbami s HPV in boleznimi, ki jih te okužbe povzročajo. V Sloveniji je na voljo 9-valentno cepivo proti HPV, ki je izjemno varno in učinkovito. Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo po cepljenju, so največkrat blagi in prehodni. V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko cepijo tudi zamudnice in zamudniki – dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in dečki, ki so obiskovali 6. razred v šolskem letu 2021/22 in še niso bili cepljeni.

V šolskem letu 2020/2021 smo v Sloveniji sicer zabeležili 49,8 % precepljenost šestošolk proti HPV, kar je skoraj 9 % manj kot v šolskem letu 2019/2020, ko je precepljenost znašala 58,5 %. Pred uvedbo cepljenja dečkov proti HPV v program cepljenja se je v Sloveniji proti HPV cepilo med 3 % in 5 % dečkov, do konca junija 2022 pa je po preliminarnih podatkih polno cepljenje proti HPV prejelo okoli 15 % dečkov, rojenih leta 2010 (dečki, ki so večinoma obiskovali 6. razred osnovne šole v lanskem šolskem letu).

Tradicionalna novinarska konferenca ob začetku šolskega leta o ozaveščanju o pomembnosti cepljenja deklic in dečkov proti HPV.

Deli naprej