Regijski obisk DPOR v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici

Predstavniki Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) in Onkološkega inštituta Ljubljana, ki program upravlja, so obiskali Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica. Obisk je bil namenjen seznanitvi z onkološko dejavnostjo v regiji, izmenjavi izkušenj ter grajenju nadaljnjega sodelovanja v smeri zastavljenih ciljev DPOR. Vodstvo SB Nova Gorica je predstavilo svoje načrte in izzive glede razvoja onkologije tako v bolnišnici kot tudi v regiji, sledil pa je tudi ogled bolnišnice.

V okviru Internistične službe Splošne bolnišnice Nova Gorica deluje Odsek za hematologijo in onkologijo, kjer poteka diagnostika ter sistemsko zdravljenje pogostejših solidnih tumorjev – v bolnišnici obravnavajo bolnike z rakom dojk, debelega črevesa in danke, urološkimi raki in krvnimi raki.

»Splošna bolnišnica Nova Gorica je aktivno vključena v strukture Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, katerega glavni cilj je zagotoviti enako oskrbo vseh bolnikov z rakom, ne glede na regijo bivanja ali ustanovo napotovanja. Za uresničevanje tega cilja smo v lanskem letu imenovali strokovne skupine za najpogostejše rake in skupino predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti, ki združujeta strokovnjake na področju onkologije iz celotne Slovenije. Z namenom doseganja čim širšega konsenza slovenske onkološke mreže se skupina srečuje v razširjeni obliki, saj so na srečanja vabljeni tudi vsi direktorji tistih bolnišnic, ki obravnavajo bolnike z rakom, tako tudi vodstvo SB Nova Gorica,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026.

”Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica želi kot osrednja zdravstvena ustanova severno-primorske regije še nadalje in bolje obravnavati paciente z rakom, seveda v sodelovanju z osrednjo državno onkološko ustanovo – Onkološkim inštitutom Ljubljana. Z vlaganjem v kadre, stroko in infrastrukturo oziroma aparature želimo prebivalcem naše regije in širše zagotoviti hitro dostopnost do vrhunskih storitev. Veseli nas, da sta se vodstvo OI in koordinatorica DPOR odzvala našemu vabilu in verjamem v še boljše sodelovanje z njimi,« je povedal direktor Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

»Usmerjenost k pacientu je prioriteta vodstva bolnišnice, temu bomo sledili tudi v prihodnje,” je še poudaril dr. Klančič.

 »Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica je pomemben del slovenske onkologije. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana z bolnišnico že vrsto let odlično sodelujemo, zato nas današnje srečanje izredno veseli. Strokovnjaki iz Nove Gorice se preko multidisciplinarnih konzilijev  Onkološkega inštituta redno povezujejo z našimi zaposlenimi. V zadnjih dveh letih, odkar smo na inštitutu od Ministrstva za zdravje v upravljanje prevzeli Državni program obvladovanja raka (DPOR), pa se je naše sodelovanje še okrepilo,« je povedala izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana.

Strokovnjaki SB Nova Gorica aktivno vključeni v izvajanje ciljev Državnega programa obvladovanja raka

Državni program obvladovanja raka (DPOR) si že vse od svojega začetka leta 2010 prizadeva zagotoviti enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom v Sloveniji. DPOR aktivno pristopa k uresničevanju tega cilja z vzpostavitvijo kliničnih registrov za najpogostejše rake (rak dojk, maligni melanom, rak prostate, pljučni rak ter raka debelega črevesa in danke), ki bodo omogočili spremljanje kazalnikov kakovosti obravnave, in delovanjem skupine predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti DPOR, ki bo pripravila predlog mreže izvajalcev za zdravljenje bolnikov z rakom v Sloveniji v skladu s strokovnimi standardi.

 »Z mrežo izvajalcev onkološke dejavnosti bodo določeni regijski centri za zdravljenje raka, ki bodo delovali v skladu z opredeljenimi standardi kakovosti. Takšna organizacija dela daje najboljšo kakovost zdravljenja in izid bolezni za vsakega bolnika z rakom v Sloveniji. Pričakujemo in si seveda močno želimo, da bo del te mreže tudi Splošna bolnišnica Nova Gorica,« je še dodala dr. Tomšič.


 

Deli naprej