Prvo srečanje članov Nadzornega sveta DPOR 2022–2026

V sredo, 1. marca 2023, je v prostorih ministrstva za zdravje potekala prva seja Nadzornega sveta Državnega programa obvladovanja raka 2022–2026, ki je bil imenovan novembra lani.

Vodja Nadzornega sveta Azra Herceg, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je uvodoma pozdravila zbrane člane na prvi seji. Ti so se v nadaljevanju seznanili z Državnim programom obvladovanja raka (DPOR) 2022-2026 in letnim poročilom za leto 2022, kar sta predstavila glavna koordinatorica DPOR 2022-2026 Sonja Tomšič, dr. med., in prof. Janez Žgajnar, dr. med., namestnik koordinatorice.

Člani so sprejeli tudi poslovnik o delu članov Nadzornega sveta.

Deli naprej