Program Svit letos praznuje deset let!

Sredi marca, v mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku debelega črevesa in danke (RDČD), je nacionalni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesju in danki Svit obeležil deseto obletnico nadvse uspešnega delovanja.

Slovenija je ena tistih evropskih držav z najvišjo incidenco in umrljivostjo zaradi RDČD. Med raki je bil dolgo na drugem mestu (takoj za kožnimi raki) tako po incidenci kot po umrljivosti (za pljučnim rakom). Leta 2007 je za njim zbolelo 1400 ljudi, približno za tretjino več moških kot žensk. Zaskrbljujoč je bil tudi stadij raka, saj je bila večina primerov odkrita v napredovani obliki. V obdobju med leti 2005 in 2009 je bil RDČD v manj kot 15 odstotkih odkrit v lokalno omejeni obliki. To je imelo za posledico visoko stopnjo umrljivosti, slabo kakovost življenja bolnikov in visoke stroške zdravljenja.

Vse našteto je predstavljalo velik javnozdravstveni problem, ki je zahteval sistemske ukrepe.. Zdravljenje bolnikov pri katerih je bila diagnoza postavljena zaradi težav ni dajalo ustreznih rezultatov pri obvladovanju bremena RDČD, zato je bila sprejeta odločitev za ukrepanje na nacionalnem nivoju. Ko se je leta 2009 začel izvajati  presejalni program Svit, je bil glavni cilj zmanjšati obolevnost in umrljivost zaradi RDČD. To je možno doseči tako z odstranjevanjem predrakavih sprememb in zgodnjim odkrivanjem RDČD.

Presejanje pri RDČD je še prav posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko zelo uspešno pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek te vrste raka celo preprečimo. Pogoj za doseganje cilja je visoka odzivnost v Program Svit, zato je pomembno, da se vanj aktivno vključi vsaj 70 odstotkov povabljenih.

Program Svit na slovenskih tleh deluje okroglih deset let, o tem, kako uspešen je, pa največ govori statistika:

  • v 10 letih se je vsaj enkrat vabilu odzvalo 73 odstotkov povabljenih oseb,
  • najodzivnejša je zdravstvena regija Nova Gorica z 68-odsotno odzivnostjo,
  • med leti 2009 in 2018 so kolonoskopisti Programa Svit opravili več kot 85.000 kolonoskopij,
  • med leti 2009 in 2018 je bilo odkritih več kot 2.800 rakov, od tega 65 odstotkov v zgodnji fazi,
  • v desetih letih delovanja so pri več kot 23.700 osebah odstranili predrakave spremembe in tako preprečili nastanek raka,
  • v letu 2015 je bilo v Registru raka RS zabeleženih 225 primerov raka manj kot v letu 2009; trend upadanja števila rakov se kaže še naprej. Največ novoodkritih primerov je bilo leta 2010, in sicer 1.769, od takrat naprej pa je število novih primerov ves čas padalo in je v letu 2015 znašalo 1.357.

Deli naprej