V DPOR pozdravljamo ponovno ustanovitev Pododbora za spremljanje rakavih obolenj

Parlamentarni Odbor za zdravstvo je soglasno potrdil predlog ponovne ustanovitve Pododbora za spremljanje rakavih obolenj, ki je že deloval v prejšnjem sklicu Državnega zbora.

Pododbor za spremljanje rakavih obolenj je bil prvič ustanovljen leta 2019, s štirimi osnovnimi nalogami – ozaveščanje političnih odločevalcev o bremenu raka v Sloveniji, spremljanje izvajanja Državnega programa obvladovanja raka (DPOR), ki je sicer od leta 2022 v upravljanju Onkološkega inštituta Ljubljana, ter novih oblik zdravljenja raka in porast pojavnosti raka v Sloveniji.

Predsednica Pododbora za spremljanje rakavih obolenj Iva Dimic v tem mandatu predlaga tri ključne podrobne cilje:

  1. spremljanje izvajanja Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, zlasti v zvezi z nadgradnjo stavbe Oddelka za onkologijo v UKC Maribor in dograditev Onkološkega inštituta;
  2. ureditev zakonske pravice do pozabe (zagotoviti enak dostop do finančnih storitev (bančna posojila, stanovanjski hipotekarni krediti itd.) in življenjskih zavarovanj kot pri ostalih državljanih);
  3. priprava vizije celostne obravnave rakavih bolnikov v obliki posebnih podpornih programov, da bi se bolniki, ki so raka preživeli, lažje vključili nazaj v družbo (zagotovitev ustrezne nadaljnje oskrbe, dostop do socialnega varstva, itd.).

Vsaka poslanska skupina lahko v Pododbor predlaga do dva člana, na 1. ustanovni seji pa bodo podrobno določene usmeritve in okvirni program dela. Pododbor mora o svojem delu sicer redno poročati matičnemu Odboru za zdravstvo.

“V Državnem programu obvladovanja raka pozdravljamo odločitev o ponovni ustanovitvi Pododbora za spremljanje rakavih obolenj«.

 

 

 

 

Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, je odločitev o ponovni ustanovitvi Pododbora za spremljanje rakavih obolenj pozdravila in ob tem povedala: »Izjemno nas veseli, da odločevalci prepoznavajo potrebo po obravnavi problematike bolezni rak tudi na politični ravni in aktivni vključitvi bremena raka v politični diskurz. V Državnem programu obvladovanja raka si bomo še naprej prizadevali za dobro sodelovanje, saj za uresničevanje in implementacijo strokovno premišljenih ciljev, ki smo si jih zastavili v obdobju prihodnjih petih let, potrebujemo trdno podporo odločevalske oziroma politične ravni«.

Deli naprej