Podelitev slavnostnih plaket na področju obvladovanje raka

Zveza slovenskih društev za boj proti raku vsako leto prireja slavnostno sejo, na kateri na podlagi Pravilnika o dodelitvi plaket in priznanj Zveze zaslužnim sodelavcem Zveze in društev, podpornikom in zaslužnim posameznikom podelijo priznanja za njihov prispevek k obvladovanju raka v Sloveniji. Priznanja in plakete so letos podelili za leti 2021 in 2020, saj jih zaradi epidemioloških razmer lani niso mogli podeliti v živo.

Zlate plakete so prejeli: strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., vodje vseh treh presejalnih programov v Sloveniji: vodja Programa Svit dr. Dominika Novak Mlakar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vodja programa DORA mag. Kristijana Hertl z Onkološkega inštituta Ljubljana ter vodja programa ZORA doc. dr. Urška Ivanuš z Onkološkega inštituta Ljubljana. Med prejemniki je bila tudi Mojca Gobec, dr. med., dolgoletna generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, ki sedaj vodi Sektor za preprečevanje bolezni in poškodb.

Minister je ob predaji plaket poudaril: »Z dobro preventivo lahko več kot tretjino rakov preprečimo, zato je zelo pomembno, da okrepimo preventivne aktivnosti in presejanja za zgodnje odkrivanje rakavih bolezni. Prav na tem področju ste zveze in regionalna in lokalna društva naši nepogrešljivi partnerji. Vi ste tisti, ki na terenu nagovarjate ljudi, izvajate programe ozaveščanja in ste zagovorniki zdravega načina življenja. Pri tem vašem poslanstvu vas ni ustavila niti epidemija. Zato vsem izrekam iskreno zahvalo.«

Generalna direktorica Onkološkega inštituta Andreja Uštar je Zvezi slovenskih društev za boj proti raku čestitala za njihovo dolgoletno delo in prizadevanja, da preventivne akcije potekajo po Sloveniji skozi celo leto. Z ustreznim osveščanjem namreč večamo zavedanje, da je rak bolezen, ki se jo da preprečiti in ki se jo da pozdraviti. Vendar pa moramo za ta cilj združiti moči vsi, tako zdravstvena politika, izvajalci kot tudi civilna družba. Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in prejemnica zlate plakete doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., je vse prebivalce Slovenije pozvala, da skrbijo za zdrav življenjski slog, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam, se odzovejo vabilom v presejalne programe za raka ter so pozorni na zgodnje znake raka. Poudarila je:  »Prebivalce Slovenije pozivam, da naj upoštevajo 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku v največji možni meri in naj ne odlašajo s klicem osebnemu zdravniku, če posumijo, da imajo simptome sumljive za raka. Nikoli ne bo boljši čas, da poskrbimo za svoje zdravje, kot je sedaj!«

»Veseli me, da je Zveza slovenskih društev za boj proti raku v svojo vizijo zapisala, da bo pomemben in prepoznam deležnik pri uresničevanju Državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji.  Ministrstvo za zdravje pa bo še naprej podpiralo programe in projekte izobraževanja, zagovorništva in povezovanja med vladnimi in nevladnimi organizacijami, da bi uresničili naše skupne cilje. To bo mogoče le, če bomo učinkoviti in povezani,« je ob zaključku dodal minister Janez Poklukar.

Več informacij o nagrajencih na spletni strani Zveze društev za boj proti raku 

Deli naprej