Ob svetovnem dnevu boja proti raku: Z Državnim programom obvladovanja raka učinkovito obvladujemo breme raka v Sloveniji

Vsako leto 4. februarja obeležujemo svetovni dan boja proti raku, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze za boj proti raku (UICC). V letošnjem letu se zaključuje triletna mednarodna kampanja, ki je potekala pod geslom »Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom«. Rak v Sloveniji (kot tudi v svetu) predstavlja vedno večje javnozdravstveno breme. Vsak drugi moški in vsaka tretja ženska, rojen(a) v letu 2020, bo do svojega 75. leta zbolel(a) za rakom. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v Sloveniji vsako leto v povprečju za rakom zboli več kot 16.000 ljudi, med nami tako živi že več kot 124.000 ljudi, ki jim je bila kadarkoli v življenju postavljena diagnoza rak.

Skupna izjava Državnega programa obvladovanja raka, Onkološkega inštituta Ljubljana in Ministrstva za zdravje

Breme raka je na državni ravni mogoče učinkovito obvladovati samo s strateškimi, celovitimi in usklajenimi usmeritvami. V Sloveniji imamo že od leta 2010 Državni program obvladovanja raka (DPOR), ki skrbi za uravnotežen razvoj onkologije, naslavlja izzive učinkovitega obvladovanja bremena raka v državi in odpravlja vrzeli pri zagotavljanju enako kakovostne oskrbe vsem bolnikom z rakom v Sloveniji, ne glede na njihov kraj bivališča ali ustanovo zdravljenja. DPOR predstavlja ključne strokovne usmeritve, ki vodijo k zmanjševanju bremena raka v Sloveniji in izboljševanju kakovosti življenja onkoloških bolnikov.

»Onkološka zdravstvena oskrba je bolnikom z rakom v Sloveniji zelo široko dostopna, saj je v celoti krita z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Tudi dostopnost do sodobnih zdravljenj ter zdravil je v Sloveniji dobra in ves čas v koraku z vsemi novimi strokovnimi dognanji. Pomembno je izpostaviti tudi uspešnost naših treh presejalnih programov za raka – ZORA, DORA in Svit, ki imajo dobro udeležbo in delujejo visoko kakovostno, s čimer nas uvrščajo med najuspešnejše države na tem področju v Evropi. Trenutno so največji sistemski izzivi pri obvladovanju raka v Sloveniji dostopnost prebivalcev do primarne ravni zdravstvenega varstva, ki je povezana predvsem s preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem raka, ter zagotavljanje zadostnega in ustreznega števila strokovnjakov za celovito obravnavo bolnikov z rakom. V Državnem programu obvladovanja raka se tega zavedamo, s konkretnimi ter ambicioznimi cilji in ukrepi pa to tudi odločno naslavljamo. Vsak posameznik pa lahko k preprečevanju raka prispeva z zdravim načinom življenja,« je povedala koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) 2022-2026 Sonja Tomšič, dr. med.

V letu 2022 je Državni program z Ministrstva za zdravje prešel v upravljanje in koordinacijo Onkološkega inštituta Ljubljana, kar omogoča še bolj pregledno in strokovno usmerjanje enega najkompleksnejših področij našega zdravstvenega sistema. Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da smo lahko v Sloveniji zares ponosni, da imamo v veljavi že tretji takšen program, ki je nastal v sodelovanju z zdravstveno politiko, zdravstveno stroko in civilno družbo, in nam v sistemu kaže pravo smer razvoja tega področja. Državni program je v celoti usklajen tudi z ambicioznim Evropskim načrtom za boj proti raku, ki odpira številne možnosti in priložnosti za sodelovanje na EU ravni.

Slovenija na področju onkologije prepoznana tudi v Evropi

Dosedanji uspehi in aktivnosti na področju obvladovanja raka Slovenijo postavljajo tudi na evropski zemljevid. V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji tako uspeli nadpovprečno povišati preživetje bolnikov z rakom glede na povprečje EU, in to za več kot 10 odstotnih točk. Petletno čisto preživetje odraslih slovenskih bolnikov s katerokoli vrsto raka (brez nemelanomskega kožnega raka), ki so zboleli v obdobju od leta 2016 do 2020, je po zadnjih podatkih Registra raka tako bilo 58 %, bolnic pa 62 %. Na preživetje še vedno znatno vpliva stadij bolezni ob diagnozi. Izjemno pomembno je, da raka odkrijemo v čim bolj zgodnjih fazah, kar lahko pomeni večje možnosti za preživetje hkrati pa praviloma manj obsežno zdravljenje in boljšo kakovost življenja.

Slovenija je tudi ena izmed redkih držav v Evropski uniji, ki ima na državni ravni vzpostavljene vse tri, s strokovnimi dokazi podprte presejalne programe za raka – ZORA, DORA in Svit, ki so med prebivalci zelo dobro sprejeti in že kažejo zelo spodbudne rezultate zmanjševanja umrljivosti za temi raki.

Z ukrepi primarne preventive lahko preprečimo skoraj polovico vseh rakov

Kar 60 % vseh rakov spada med najpogostejše rake (rak dojk, rak prostate, pljučni rak, kožni melanom ter rak debelega črevesa in danke). Vsi ti raki so povezani z nezdravim načinom življenja – kajenjem, prekomernim pitjem alkohola, neustrezno prehrano, prekomerno težo in prekomerno izpostavljenost soncu oziroma UV sevanju idr.). Na njihov nastanek lahko tako uspešno vplivamo z ukrepi primarne preventive.

Z izvajanjem preventivnih aktivnosti bi lahko v Sloveniji preprečili skoraj polovico vseh rakov. Pomembno je, da vse državljanke in državljani poznamo 12 nasvetov proti raku Evropskega kodeksa proti raku in jih po najboljših močeh tudi udejanjamo.


POMEMBNE POVEZAVE

Zvočna izjava koordinatorice Državnega programa obvladovanja raka Sonje Tomšič, dr. med., ob svetovnem dnevu boja proti raku

Državni program obvladovanja raka 2022-2026

Spletno mesto Državnega programa obvladovanja raka

Deli naprej