November – mesec ozaveščanja o pljučnem raku

November je mesec ozaveščanja o pljučnem raku, za katerim pri nas vsako leto zboli okoli 1300 ljudi. Zelo neprijetno dejstvo je ob tem tudi nadvse visoka umrljivost, saj zaradi te diagnoze na leto umre več kot tisoč bolnikov.

Zadnjih nekaj let je opazno umirjanje incidence oziroma pojavnosti novih primerov pri moških, pri ženskah pa ta še vedno strmo narašča. Glavni razlog je verjetno v življenjskem slogu; medtem, ko se je odstotek kadilcev pri moških zmanjšal, se je  pri ženskah občutno povečal. Porast incidence raka sicer lahko v določeni meri pripišemo staranju prebivalstva, vendar je pri pljučnem raku glavni etiološki dejavnik aktivno ali pasivno kajenje tobaka. Aktivno kajenje  poveča tveganje za nastanek pljučnega raka za 8- do 30-krat. Tveganje je odvisno od količine pokajenih cigaret in je večje pri tistih, ki so s kajenjem začeli v zgodnji mladosti. Ženske so začele množično kaditi kasneje kot moški. Ker se nevarnost za pojav raka pljuč pri kadilcih viša tako z dnevnim številom pokajenih cigaret kot tudi s trajanjem kajenja, tudi porast raka beležimo kasneje kot pri moških. Ob prenehanju kajenja se nevarnost za pojav raka pljuč prične nižati in naj bi dosegla raven nekadilcev po približno 10-15 letih. Kljub temu pa je bilo v eni izmed raziskav, opravljeni na ženski populaciji, ugotovljeno, da se pri njih nevarnost ne zniža na raven nekadilcev niti po 30 letih.

 

Velika težava pljučnega raka je zelo pozno odkrivanje, kar pa ne preseneča, saj je v zgodnji fazah bolezen praviloma brez simptomov, ravno zato ga je težko odkriti pravočasno. Vsekakor je potrebno biti pozoren na hitro upehanost že pri vsakdanjih opravilih, občutek težkega dihanja, kadilci ali bivši kadilci pa naj bodo pozorni tudi na spremembo kašlja. Tudi to so razlogi, da to obliko raka odkrivajo praviloma v razširjenih stadijih, ko so tudi možnosti za ozdravitev manjše ali jih ni več.

 

Zdravljenje

Pri lokalno omejeni bolezni (stadij I), to je bolezni, pri kateri bezgavke niso zajete z rakom, je najboljša opcija operacija. Veliko bolnikov pa je starejših in ima pridružene bolezni, ki onemogočajo operativno zdravljenje.  Za te bolnike je najboljše zdravljenje s posebno tehniko obsevanja, imenovano stereotaktično obsevanje, ki je po lokalni kontroli in preživetju primerljivo z operacijo. Če je bolezen že zajela lokalne bezgavke, je običajno operacija še vedno prva izbira zdravljenja. O najboljšem in najprimernejšem načinu zdravljenja  za vsakega posameznega bolnika  vedno odloča multidisciplinarni konzilij. V tem stadiju je namreč možnih več kombinacij zdravljenja, ki vključujejo kemoterapijo in obsevanje, včasih tudi operacijo. Razsejano bolezen (stadij IV) zdravijo s sistemskim zdravljenjem. To je lahko kemoterapija, tarčno zdravljenje ali imunoterapija. Pomemben del zdravljenja vsakega stadija pa je tudi podporna terapija, ki vključuje zdravljenje simptomov bolezni (bolečina, težko dihanje …).

Deli naprej