Na 3. strokovni seji DPOR predstavitev paliativne oskrbe in evropskih projektov

V sredo, 29. septembra 2022, je potekala 3. seja Strokovnega sveta Državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2022-2026, na kateri so člani obravnavali aktualne tematike iz paliativne oskrbe ter se seznanili s projekti skupnega ukrepanja »Joint Actions« in ostalimi EU projekti oziroma aktivnostmi na področju obvladovanja raka.

Aktualne tematike paliativne oskrbe je predstavila dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., vodja Oddelka akutne paliativne oskrbe na OI, ki tudi v Strokovnem svetu DPOR sodeluje kot koordinatorica za onkološko paliativno oskrbo. Ob tem je poudarila, da je paliativna oskrba del celostne obravnave bolnikov z neozdravljivo boleznijo. V Sloveniji vsak dan umre v povprečju 17 bolnikov z rakom, od tega na Onkološkem inštitutu 2. Večina bolnikov si želi umreti doma, zato jim je, skupaj z njihovimi svojci, treba zagotoviti ustrezno podporo. V predstavitvi je dr. Ebert Moltara izpostavila, da mora paliativna oskrba postati del dejavnosti vsake splošne bolnišnice v Sloveniji, da je treba izobraževanje o paliativni oskrbi umestiti v vse specializacije in da je potrebna vzpostavitev centrov za učenje paliativne oskrbe (trenutno sicer obstaja samo na Onkološkem inštitutu Ljubljana).

Cilji na področju paliativne oskrbe, za uresničitev katerih je potrebna tudi podpora DPOR, so:

1. regijsko podprt razvoj paliativne oskrbe,

2. podpora razvoju vseh dejavnosti paliativne oskrbe ter

3. stimulacija za izobraževanje in delo v paliativni oskrbi.

V drugem delu seje so se člani seznanili s projekti skupnega ukrepanja, t. i. Joint Actions (JA), in ostalimi EU projekti na področju obvladovanja raka. V prihodnjih mesecih se pričenja izvajanje petih projektov skupnega ukrepanja – JA CraNe (v koordinaciji NIJZ), ki predvideva vzpostavitev centrov za celostno obvladovanje raka (CCC); JA JANE, ki predvideva vzpostavitev novih strokovnih mrež za raka; JA PERCH – glavni cilj je prispevati k prizadevanjem za izboljšanje precepljenosti proti okužbam s HPV med evropskimi državljani; JA eCAN – aplikativno naravnan projekt telemedicine – telerehabilitacija in telepsihoonkologije, ki bo spremljal bolnike na področju raka dojk in ORL rakov; v kratkem se pričenja tudi projekt Eurohelican, ki bo namenjen raziskovanju za odkrivanje bakterije Helicobacter pylori, ki je povezana tudi z rakom želodca.

Člani strokovnega sveta DPOR se bodo v letošnjem letu srečali še na eni seji, ki bo predvidoma potekala v sredini novembra.

Podrobnejši zapisnik 3. seje Strokovnega sveta DPOR si lahko preberete tukaj.

 

Deli naprej