Mednarodni dan ozaveščanja o HPV: okužbe s HPV so vzrok za več kot 200 rakov letno

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o HPV, ki ga vsako leto obeležujemo 4. marca, opozarjamo na breme okužb s humanimi papiloma virusi (HPV), s katerimi se tekom življenja vsaj enkrat okuži večina prebivalcev. Breme HPV ni majhno – zaradi rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV, na leto v Sloveniji zboli okoli 200 ljudi. Najboljši način preprečevanja okužb s HPV je cepljenje šestošolk in šestošolcev.

S humanimi papiloma virusi (HPV) se tekom življenja okuži med 80 in 90 odstotkov spolno aktivnih ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti. Zato je pogostost okužb najvišja pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih med 15 in 25 let. Pri 90 odstotkih bo okužba sama izzvenela, pri 10 odstotkih pa napreduje v dolgotrajno okužbo, ki lahko vodi v nastanek raka.

Zmotno je prepričanje, da okužbe s HPV terjajo davek le pri ženskah. Resda HPV povzročajo več kot 99 odstotkov vseh rakov na materničnem vratu, poleg tega pa tudi pet drugih rakov, od katerih nekateri (rak zadnjika, penisa in ustnega dela žrela) prizadenejo tudi moške. Povzročajo pa tudi okoli 90 % vseh primerov genitalnih bradavic in večino papilomov grla pri obeh spolih.

Za rakom, ki ga povzročajo okužbe s HPV, tako na leto zboli več kot 150 žensk in več kot 40 moških. Največ je rakov na materničnem vratu, za katerim zbolevajo večinoma mlade ženske v rodni dobi. Poleg tega se na leto operativno zdravi več kot 1600 žensk zaradi predrakavih sprememb na materničnem vratu, ki jih prav tako povzročajo okužbe s HPV. Med 40 in 50 žensk na leto umre zaradi raka materničnega vratu, ki je posledica okužbe s HPV.

Cepljenje v zgodnjem mladostništvu zagotavlja najboljšo zaščito

Cepljenje je varno in učinkovito preprečuje okužbe, ki vodijo v nastanek raka. Ker je okužba pogosta pri moških in ženskah, se priporoča cepljenje tako deklet kot fantov. Cepljenje je najbolj smiselno pred prvimi spolnimi stiki, saj ne zdravi že obstoječih okužb in zapletov.

Cepljenje proti HPV se v Sloveniji izvaja pri dekletih in fantih v šestem razredu na sistematskem pregledu. Poleg tega je cepljenje proti HPV v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v tem šolskem letu na voljo tudi za fante v 1. in 3. letniku srednje šole.

“Cepljenje proti HPV je najbolj učinkovito, če je opravljeno v obdobju zgodnjega mladostništva, še pred začetkom spolne aktivnosti. Rezultati številnih raziskav namreč kažejo, da lahko s cepljenjem deklet v zgodnjem mladostništvu preprečimo skoraj 90 odstotkov raka materničnega vratu, medtem, ko je pri dekletih, ki so bila cepljena pozneje, odstotek preprečenega raka materničnega vratu bistveno manjši. Okužbe s HPV so izjemno pogoste, še posebej pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih 15-25 let,« poudarja Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Slika 1: Precepljenost z drugim odmerkom cepiva proti HPV pri dekletih in fantih v Sloveniji, v šolskih letih 2009/10 – 2022/23

Medtem ko se je precepljenost proti HPV v letih pred epidemijo covida-19 vztrajno povečevala – najvišja precepljenost je bila v šolskem letu 2018/19, ko je bilo proti HPV cepljenih skoraj 60 odstotkov šestošolk – pa je v lanskem šolskem letu precej upadla. V šolskem letu 2022/23 je bilo z dvema odmerkoma cepiva proti HPV cepljenih 37,8 % šestošolk in 20,4 % šestošolcev. Po podatkih iz elektronskega registra cepljenih oseb pa se je do 27.2.2024 z drugim odmerkom cepiva proti HPV dodatno cepilo še dobrih 6 % deklet in 3% fantov, ki so v šolskem letu 2022/23 obiskovali 6. razred osnovne šole..

Ob tem Šinkovec Zorko opozarja, da je »izjemno pomembno, da s cepljenjem ne odlašamo. Najboljši čas za cepljenje proti HPV je v 6. razredu osnovne šole na sistematskem pregledu.«

Ne glede na to pa se proti HPV lahko brezplačno, torej v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, cepijo tudi zamudnice in zamudniki – dekleta do dopolnjenega 26. leta starosti in fantje, ki so šesti razred obiskovali v šolskem letu 2021/22 ali pozneje.

Cepljenje je izjemno učinkovito in varno

Do sedaj je bilo po svetu razdeljenih že več kot nekaj sto milijonov odmerkov teh cepiv. Kot po drugih cepljenjih se tudi po cepljenju proti HPV lahko pojavijo neželeni učinki, a so največkrat blagi in prehodni. Resni neželeni učinki so izjemno redki, denimo primera hujše alergijske reakcije (anafilaksije) na cepivo v Sloveniji še nismo zabeležili.

Cepljenje proti HPV je tudi izjemno učinkovito, na kar kažejo številne raziskave in podatki iz držav, ki dosegajo visoko precepljenost proti HPV. V britanski raziskavi so ocenili, da je pri ženskah, ki so bile cepljene dovolj zgodaj (v starosti 12-13 let, torej še pred začetkom spolne aktivnosti), pojavnost raka materničnega vratu za 87 odstotkov manjša v primerjavi z necepljenimi. Podobne rezultate je dala tudi Švedska raziskava. Študije kažejo tudi pomembno zmanjšanje pojavnosti genitalnih bradavic in predrakavih sprememb na materničnem vratu pri cepljenih proti HPV.

Tudi rezultati slovenske raziskave kažejo, da imajo dekleta, ki še niso bila vključena v program cepljenja proti HPV, večje tveganje za predrakave spremembe, kot enako stara dekleta, ki so že bila vključena v program cepljenja proti HPV. Če bi bila v Sloveniji precepljenost proti HPV višja, bi bili rezultati študije še bolj vzpodbudni.

»Cepljenje proti HPV omogoča individualno zaščito pred okužbami s HPV in varuje pred šestimi različnimi raki in drugimi boleznimi, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Z visoko precepljenostjo mladih proti HPV pa preprečujemo tudi širjenje HPV znotraj populacije in pripomoremo k vzpostavitvi kolektivne imunosti proti najpogostejšim genotipom HPV, proti katerim ščiti cepivo. Raka materničnega vratu pa bi lahko celo odpravili z visoko precepljenostjo deklic proti HPV, dobro pregledanostjo žensk v presejalnem programu ZORA ter pravočasnim zdravljenjem predrakavih sprememb materničnega vratu,« dodaja Nadja Šinkovec Zorko.

Deli naprej