Sodobno obvladovanje raka: Reševanje življenj s pametnimi rešitvami

V okviru češkega predsedovanja Svetu Evropske unije je 13. in 14. julija 2022 v Brnu potekala konferenca z naslovom Sodobno obvladovanje raka: Reševanje življenj s pametnimi rešitvami, ki se jo je udeležila tudi Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka (DPOR). Konferenca je bila razdeljena na tri sklope – Celovite infrastrukture za obravnavo raka, Registri raka in Evropski zdravstveni podatkovni prostor ter Izboljšanje presejalnih programov in zgodnjega odkrivanja raka v EU. Gre za tematike, ki so opredeljene v Evropskem načrtu za boj proti raku, Češka kot trenutno predsedujoča država Svetu EU nadaljuje tradicijo močne podpore aktivnostim za boj proti raku.

Konference so se udeležili strokovnjaki s področja onkologije v državah članicah EU, predstavniki vodilnih pobud za preprečevanje in obvladovanje raka, visoki predstavniki Evropske komisije ter Svetovne zdravstvene organizacije in predstavniki evropskih organizacij bolnikov.

Sonja Tomšič, koordinatorica DPOR 2022-2026, skupaj s Titom Albrehtom, NIJZ, in Mariom Šekerijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje Hrvaške.

Zagotavljanje čim bolj enake kakovosti oskrbe vseh bolnikov z rakom

V prvem sklopu je Evropska komisija predstavila ključne aktivnosti za raka, to sta Evropski načrt za boj proti raku in Misija rak. V okviru Evropskega načrta za boj proti raku je predvidena vzpostavitev Celovitih infrastruktur za zdravljenje bolezni rak (do leta 2025), ki bodo zagotavljale čim bolj enako kakovost oskrbe vseh bolnikov z rakom. Prvi korak za vzpostavitev celovitih infrastruktur na nivoju EU je soglasje o načinu povezovanja in zagotavljanju ter spremljanju nivoja kakovosti. To je tudi cilj projekta skupnega ukrepanja Joint Action CRANE. Vodenje projekta je bilo zaupano ekipi Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Slovenije, ki je na področju raka že uspešno zaključila tri predhodne projekte. Projekt je zbranim predstavil strokovni vodja projekta doc. dr. Tit Albreht, dr. med. Udeležencem srečanja so bili predstavljeni tudi nekateri že obstoječi načini povezovanja med inštitucijami (primer iz Nizozemske, Češke, Švedske, Evropske referenčne mreže in akreditacijski pristop OECI).

Uporabnost podatkov registrov raka in uvajanje Evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora

Registri raka, ki omogočajo ocene o bremenu raka na posameznem področju, imajo ponekod že dolgo tradicijo, drugod v EU pa je njihovo delovanje še precej omejeno. Tako strokovnjaki kot odločevalci vidijo pomembnost njihovega nadaljnjega razvoja, ki bo omogočalo spremljanje kakovosti obravnave bolnikov z rakom in hitrejši dostop do podatkov za sekundarno uporabo, npr. za odločevalce ali strokovnjake za sprejemanje ustreznih ukrepov, za raziskovanje, za razvoj inovativnih pristopov, ki uporabljajo tehnološke rešitve ipd.

Predstavljena je bila tudi pobuda Evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora (European Health Data Space). Ta naj bi bil sestavljen naj bi bil iz dveh segmentov – t.i. e-health record, ki bi omogočal izmenjavo podatkov o bolniku vsem vključenim v njegovo obravnavo, ter rešitev povezovanja oz. zbiranja skupnih podatkov, ki bi bila namenjena sekundarni uporabi podatkov. Zaključek usklajevanja predloga Evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora je predviden do konca leta 2023.

Posodobljene smernice in kazalniki za raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesja in danke do leta 2025, uvajanje novih presejalnih programov za raka

V tretjem sklopu konference je bil predstavljen napredek pri posodobitvi priporočil Sveta EU za presejanje raka, ki bodo predvidoma potrjene do konca leta 2022. Predstavljene so bile ugotovitve strokovne skupine, ki je pregledala dosedanje dokaze ter na podlagi teh odločevalcem priporočila uvajanja novih programov za raka pljuč, prostate in želodca. Podrobnosti glede najboljšega modela presejanja (še) niso dogovorjene, zato naj bi bila po formalnem sprejetju priporočil pripravljena tudi navodila za organizacijo ter izvajanje kakovostnega presejanja in kazalniki za spremljanje kakovosti.

Center za znanje o raku, ki je bil ustanovljen na pobudo Evropskega načrta za boj proti raku, bo do leta 2025 pripravil posodobljene smernice ter kazalnike za raka debelega črevesa, danke in materničnega vratu, za raka dojk pa so že objavljene na njihovem spletnem mestu.

Na okrogli mizi je bila pomembna tema tudi, kako ugotavljati zadržke posameznih skupin prebivalstva, ki se presejalnih programov ne udeležujejo, in kako pomembno je prilagojeno naslavljanje teh zadržkov.

Poziv k ukrepanju

Rezultat konference je niz ključnih sporočil, oblikovanih kot poziv k ukrepanju, o katerih bodo razpravljali ministri za zdravje na srečanju 6. in 7. septembra v Pragi. Cilj sporočil, ki jih je pripravilo češko predsedstvo, je najti načine za napredek pri povezanih vodilnih pobudah EU na področju raka ter identificirati morebitne ovire in možnosti za pospešitev uspeha.

Deli naprej