Izšel je prvi univerzitetni učbenik Klinično raziskovanje v onkologiji

Onkološki inštitut Ljubljana je v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani izdal učbenik Klinično raziskovanje v onkologiji. Gre za prvi univerzitetni učbenik s tega področja, uredila pa sta ga doc. dr. Erika Matos, dr. med., in izr. prof. dr. Boštjan Šeruga. Učbenik je zasnovan za študente medicine in specializante onkologije, pa tudi za raziskovalce, zdravnike in vse, ki se ukvarjajo z onkološkimi raziskavami, saj zagotavlja temeljno znanje ter praktične smernice za uspešno razumevanje in izvajanje kliničnih raziskav v onkologiji.

Učbenik zajema različna področja, ki so bistvena za kakovostno in celovito razumevanje in izvajanje kliničnega raziskovanja kot sestavni del klinične medicine. Kot sta v uvodu zapisala urednika, so vsa sodobna onkološka zdravljenja plod številnih kliničnih raziskav, brez predanosti znanosti in raziskavam pa ni napredka v preprečevanju, diagnostiki in zdravljenju raka.

Vsako od 18 poglavij, ki so jih napisali strokovnjaki različnih področij, se osredotoča na ključno temo kliničnega raziskovanja. Učbenik tako nudi bralcu temeljno razumevanje etičnih načel in poglobljen vpogled v zakonodajni okvir kliničnega raziskovanja v medicini. Podaja sistematičen pregled vrst in faz raziskav in razlaga postopek kliničnih raziskav od predkliničnih študij do faz kliničnih preskušanj. Ponuja praktične informacije o protokolu raziskave in obravnava sodobne pristope in oblike dizajna kliničnih raziskav v onkologiji. Obravnava pomen poročanja o neželenih učinkih ter merjenja kakovosti življenja bolnikov z rakom. Učbenik zajema tudi poglavja, ki zagotavljajo razumevanje širših kontekstov raziskav, kot so statistika, objava izsledkov, sistematično iskanje literature, indeksiranje in citiranje, financiranje, mednarodno sodelovanje ter vlogo farmacevta farmacevtskega podjetja v kliničnih raziskavah.

Učbenik je s sklepom Katedre za onkologijo Medicinske fakultete UL opredeljen kot dopolnilno učno gradivo pri predmetu Onkologija (enoviti magistrski študijski program Medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani).

Učbenik Klinično raziskovanje v onkologiji je dostopen TUKAJ.

Deli naprej