Slovenija cilje Evropskega načrta za boj proti raku uspešno implementira preko aktivnosti DPOR

Nedavno je Onkološki inštitut Ljubljana obiskala evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides. Seznanila se je z delovanjem in organiziranostjo inštituta, Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) in implementacijo Evropskega načrta boja proti raku, kar je bil tudi glavni namen njenega obiska. V Sloveniji implementacija Evropskega načrta boja proti raku poteka preko Državnega programa obvladovanja raka, saj so usmeritve načrta vključene v cilje in aktivnosti DPOR za obdobje 2022-2026. 

»Rada bi se zahvalila predanim strokovnjakom Onkološkega inštituta Ljubljana za izjemno delo ter upanje, ki ga vsakodnevno vlivajo bolnikom in njihovim svojcem. Navdušena sem nad dobrim sodelovanjem, ki ga imajo z društvi in predstavniki bolnikov, saj je to ključno za uspešno obvladovanja raka. Evropska komisija je sprejela izjemno ambiciozen načrt za boj proti raku v Evropski uniji, ki ima zagotovljenih več kot 4 milijarde evrov sredstev. Ta načrt je v veliki meri skladen s slovenskim Državnim programom obvladovanja raka. Ključna prioriteta Evropskega načrta boja proti raku je vzpostavitev centrov za celostno obvladovanje raka v državah članicah. Nadvse sem vesela, da sem danes lahko obiskala slovenski Center za celostno obvladovanje raka. Uspeh Evropskega načrta za boj proti raku lahko dosežemo le, če bomo vsi sodelovali – tako Evropska unija kot tudi članice,« je povedala evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides.

Evropska komisija je leta 2021 sprejela ambiciozen Evropski načrt boja proti raku kot enega izmed stebrov Evropske zdravstvene unije, ki mu sledimo tudi v Sloveniji, saj so usmeritve načrta vključene v naš Državni program obvladovanja raka za obdobje 2022–2026. V Sloveniji imamo sicer Državni program od leta 2010. Tako v Sloveniji kot tudi na OI se aktivno vključujemo v različne aktivnosti, povezane z uresničevanjem ter implementacijo ciljev in pobud evropskega načrta, med drugim tudi v evropske projekte skupnega ukrepanja (t.i. Joint Action).

»V Sloveniji usmeritvam Evropskega načrta boja proti raku sledimo v Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) za obdobje 2022-2026, saj so ukrepi in cilji na vseh področjih določeni tako v skladu s stanjem in potrebami v Sloveniji kot tudi s pobudami, priporočili in aktivnostmi na evropski ravni. V skladu z Evropskim načrtom za boj proti raku in s strokovnimi usmeritvami pričakujemo, da se bo slovenska onkologija še bolj intenzivno povezovala z mednarodnimi institucijami na vseh področjih obvladovanja raka,« je povedala koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 20220-2026 Sonja Tomšič, dr. med. »S sprejetjem Evropskega načrta za boj proti raku se je EU zavezala več pozornosti in sredstev nameniti področju onkologije, ki je eno od največjih izzivov sodobnega časa na področju zdravstva. Vse države EU smo tu udeležene kot enakovredne partnerke, ne glede na velikost. Slovenski strokovnjaki in naše izkušnje na več različnih področjih so cenjene v mednarodnih krogih, o čemer priča tudi današnji obisk evropske komisarke.,« je še dodala dr. Tomšič.

Državni program obvladovanja raka je v začetku leta 2022 od Ministrstva za zdravje prešel v upravljanje in koordinacijo Onkološkega inštituta Ljubljana, da bi tako zagotovili aktivnejšo podporo pri strokovnem vodenju tega programa, ki usmerja razvoj enega najkompleksnejših področij našega zdravstvenega sistema. Osrednji cilj DPOR je zagotoviti enako kakovostno obravnavo vsem bolnikom z rakom ne glede na njihov kraj bivanja ali inštitucijo obravnave in izboljšati njihovo kakovost življenja.

Komisarka pohvalila presejalne programe za raka v Sloveniji

Slovenija je ena izmed redkih držav Evropske unije, ki ji je na državni ravni uspelo uspešno implementirati vse tri, s strokovnimi dokazi, podprte presejalne programe za raka, in sicer, za raka materničnega vratu (ZORA), dojk (DORA) ter debelega črevesa in danke (Program Svit). Ob tem pa že potekajo aktivnosti za postopno implementacijo dveh novih – za raka prostate in pljučnega raka, ki jih je s sprejetjem novih priporočil za presejalne programe za raka konec leta 2022 predlagal Svet EU. Onkološki inštitut upravlja dva izmed njih, ZORO in DORO, slednjega tudi izvaja. Komisarka je izrazila navdušenje ter pohvale nad uspešnostjo in kakovostjo programov ter visoko udeležbo ciljnih skupin, ki jo dosegajo. »Slovenija je na področju presejalnih programov primer dobre prakse in zgled ostalim evropskim državam,« je dodala.

Foto: Jure Makovec

Deli naprej