Europa Donna za več psihosocialne podpore bolnicam in svojcem

Združenje Europa Donna Slovenija je s pogovorom, ki je bil 19. septembra v Maxi klubu v Ljubljani, želelo opozoriti na pomen psihosocialne podpore bolnikom in njihovim svojcem ob soočanju z diagnozo rak. V okviru pogovora so predstavili stiske bolnic in njihovih svojcev ob spoprijemanju z boleznijo, spregovorili o čustvih, ki se porajajo ob diagnozi in zdravljenju ter možnostih psihosocialne pomoči, ki je na voljo bolnicam in njihovim svojcem v okviru Onkološkega inštituta v Ljubljani in Združenja Europa Donna Slovenija.

Fotografija osebe Europa Donna Slovenija.

 

V Združenje Europa Donna Slovenija se zavedajo, da diagnoza rak vpliva na vse ravni življenja bolnice in prizadene tudi njene bližnje, zato si že vrsto let prizadevajo, da bi bolnicam poleg zgodnjega odkrivanja, učinkovitega in vsaki bolnici prilagojenega zdravljenja, celostne rehabilitacije lahko zagotovili tudi ustrezno psihosocialno podporo. Le tako se bo bolnica lahko ustrezno soočila z boleznijo, sodelovala v procesu zdravljenja, lažje premagovala stranske učinke in se po zdravljenju hitreje vrnila v svoje socialno in delovno okolje.

Fotografija osebe Europa Donna Slovenija.

Pri svojem delu z bolnicami in njihovimi svojci ugotavljajo, da se je v Sloveniji še vedno težko pogovarjati in sprejeti psihološko podporo še posebej, ko gre za bolezen, ter poiskati strokovno pomoč, kadar je to potrebno, zato je tudi na tem področju še nekaj dela in odpravljanja predsodkov. Pogovor o pomenu psihosocialne podpore ob soočanju z diagnozo je potekal v okviru programa Roza, ki ga v obdobju 2017-2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Program Roza je razvojni program za psihosocialno opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk in rodil, ki vključuje tudi svojce in bližnje. Več pa si lahko preberete na spletni strani: http://www.europadonna-zdruzenje.si

Deli naprej