38. slovenski teden boja proti raku posvečen obvladovanju raka s cepljenjem

Okužbe so pomemben in med ljudmi premalo poznan povzročitelj raka. S cepljenjem proti HPV (humani papiloma virus) in HBV (hepatitis B virus) preprečujemo nastanek rakov, ki jih okužba s temi virusi povzroča. Cepljenje pomembno doprinese k ciljem Državnega progama obvladovanja raka, organizatorji tedna boja proti raku pa izpostavljajo tudi pomen cepljenja proti covid-19 pri onkoloških bolnikih za obvladovanje raka v času pandemije.

Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., koordinator Državnega progama obvladovanja raka pravi: »DPOR, ki je v lanskem letu praznoval deseto obletnico, naslavlja vsa področja obvladovanja raka, v sklopu primarne preventive pa tudi nalezljive bolezni, povezane z rakom. 

Na tem področju smo si zadali dva cilja: do konca leta 2021 zagotoviti vsaj 75 odstotno precepljenost deklic proti HPV in ohraniti visoko precepljenost proti hepatitisu B (okrog 90 odstotkov). Podatki NIJZ glede precepljenosti za šolsko leto 2019/2020 kažejo, da ciljev nismo v celoti dosegli, vendar je trenutno v pripravi nov strateški načrt DPOR za obdobje 2022–2026, v katerem bomo ohranili in nadgradili cilje s področja nalezljivih boleznih, povezanih z rakom.

Pri tem bomo sledili usmeritvam Evropskega načrta za boj proti raku pri precepljenosti HPV. DPOR namreč podpira čimprejšnjo uvedbo možnosti cepljenja proti HPV v Sloveniji tudi za dečke, hkrati pa podpira aktivnosti za seznanjanje o pomenu cepljenja v populaciji.«

 

Več informacij o poteku 38. slovenskega tedna boja proti raku lahko preberete na spletni strani Zveze slovenskih društev boja proti raku

Deli naprej