Osnutek Državnega programa obvladovanja raka 2022–2026 od 12. julija do 25. avgusta 2021 v javni razpravi

Zaradi velikega bremena, ki ga rak predstavlja za družbo, so se razvite družbe lotile sistematičnega in celovitega naslavljanja tega velikega javnozdravstvenega problema s pripravo Programov obvladovanja raka. V Sloveniji smo na tak način pristopili leta 2010, trenutno veljavni akcijski načrt Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) 2017–2021 pa se v letu 2021 izteka. Kot nadaljevanje in nadgradnja DPOR 2017–2021 smo na Ministrstvu za zdravje pripravili dokument DPOR 2022–2026, ki temelji na mednarodnih priporočilih (Evropski načrt za boj proti raku) in je prilagojen sistemu zdravstvenega varstva Republike Slovenije. Namen Državnega programa obvladovanja raka je zagotavljanje enakosti v dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev na vseh ravneh na področju raka. Pri pripravi novega DPOR smo aktivno vključili številne deležnike, vključno s predstavniki stroke, politike in civilne družbe.

Vabimo vas k javni razpravi predlogov izboljšav na celoten osnutek DPOR 2022-2026, še posebno k pripravi konkretnih predlogov izboljšav na posamične specifične cilje programa.

Osnutek DPOR 2022–2026 je od 12.7.2021 objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje in bo v javni razpravi do vključno 25. 8. 2021 na spletnem mestu Ministrstva za zdravje – javna razprava.

POMEMBNO: Vaše predloge izboljšav in dopolnitve je potrebno podati preko OBRAZCA, ki je objavljen na strani javne razprave predloga dokumenta.

 

Deli naprej