SPLOŠNI CILJI

Cilj 1: Zagotavljanje enako kakovostne in pravočasne obravnave za vse bolnike z rakom v Sloveniji. 

Cilj 2: Vsi citološki izvidi iz vseh laboratorijev v Sloveniji so dostopni v e-Zdravju vsem, ki bolnika obravnavajo, in v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. 

Cilj 3: Kadri, prostoi in oprema so v skladu s strokovnim razvojem na področju citologije. 

Cilj 4: Standardizirani in strukturirani histološki izvidi za vse tumorje, najprej za najpogostejše, iz vseh patologij v Sloveniji, kjer obravnavajo bolnike z rakom, so dostopni v e-Zdravju patologom in vsem, ki bolnika obravnavajo, v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. 

Cilj 5: Kadri, prostori in oprema so v skladu s strokovnim znanjem na področju patohistologije tumorjev. 

Cilj 6: Uravnoteženi nadaljnji razvoj onkološke molekularne diagnostike v Sloveniji za zagotavljanje razvoja lastnega znanja in strokovne neodvisnosti na tem področju v Sloveniji. 

Cilj 7: Umestitev onkološke molekularne diagnostike v vse nacionalne smernice za diagnostiko in zdravljenje raka ter opredelitev kliničnih poti za napotovanje vzorcev na molekularno diagnostiko. 

Cilj 8: Zagotavljanje standardizirane priprave proti tumornih zdravil v vseh bolnišnicah, ki so vključene v sistemsko zdravljenje bolnikov z rakom, in zagotavljanje brezšivne skrbi za bolnike z rakom. 

Cilj 9: Izboljšanje dostopnosti do poenotene medicinske dokumentacije lečečim zdravnikom. 

Cilj 10: Stalno izobraževanje. usposabljanje in raziskovanje na področju onkološke zdravstvene nege. 

Cilj 11: Vzpostavitev mreže izvajalcev za zdravljenje bolnikov z rakom v Sloveniji za zagotavljanje kakovostne obravnave v skladu s strokovnimi standardi. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje splošnih ciljev na področju diagnostike in zdravljenja, si lahko preberete tukaj. 

PODROBNI CILJI

Najpogostejši raki

Cilj 1: Na primarni ravni zdravstvenega varstva se vzpostavijo smernice za diagnostiko in napotovanje ob sumu, da gre za raka. 

Cilj 2: Spremljanje kakovosti obravnave za najpogostejše rake. 

Redki raki

Otroški raki

Cilj 1: Diagnostika, zdravljenje in spremljanje rakov pri otrocih se izvaja na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana in Onkološkem inštitutu Ljubljana (obsevanje).

Cilj 2: Vzpostavi se sistematično spremljanje poznih posledic po zdravljenju raka v otroštvu.

Hematoonkologija

Cilj 1: Osrednji državni center za celovito obravnavo hematoonkoloških bolnikov, Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana izvaja celovito diagnostično in terapevstko obravnavo. Razvija in vpeljuje inovative diagnostične in terapevtske metode ter usposablja kader. Terciarne centre v državi in center v regijskih bolnišnicah obravnava enakopravno z dostopom do njegovih storitev.

Cilj 2: UKC Maribor izvaja večino vpeljanih in uveljavljenih diagnostičnih in terapevtskih obravnav v dogovoru z UKC Ljubljana glede na to, kaj je strokovno in finančno smiselno, tudi z upoštevanjem števila zdravljenj posameznih krvnih bolezni.

Cilj 3: Regijske bolnišnice bolnišnice so vključene v obravnavo hematoonkoloških bolnikov v skladu s priporočili.

Cilj 4: Okrepiti in razviti kakovostno ambulantno obravnavo in obravnavo v dnevni bolnišnici v vseh centrih, ki obravnavajo hematoonkološke bolnike.

Cilj 5: Razviti geriatrično hematoonkologijo z ustreznimi pristopi zdravljenja in dostopno paliativno oskrbo.

Cilj 6: Krepiti program celostne rehabilitacije zdravljenih bolnikov za izboljšanje kakovosti življenja.

Dedni raki

Cilj 1: Poenotena onkološka genetska obravnava v vsej državi.

Cilj 2: Uvedba novih državnih programov presejanaj - presejanje visoko ogroženih za nastanek raka.

Cilj 3: Vzpostavitev in vodenje državnega registra testiranih iz družin, obremenjenih z dednim rakom.

Drugi redki raki

Cilj 1: Vsem bolnikom z redkimi raki v Sloveniji se zagotovi najboljša možna obravnava.

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje podrobnih ciljev na področju diagnostike in zdravljenja, si lahko preberete tukaj.