Raziskovanje

Cilj 1: Omogočiti spodbudno okolje za raziskovanje v zdravstvu. 

Cilj 2: Razvoj podpornega okolja za raziskave v terciarnih institucijah na državni in meddržavni ravni. 

Cilj 3: Sodelovanje bolnikov pri vključevanju v raziskave in načrtovanje raziskav. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju raziskovanja, si lahko preberete tukaj.