Spremljanje bremena raka in kakovosti obravnave

Cilj 1: V Registru raka Republike Slovenije posodobiti sistem registracije (prijavljanje, obdelava, poročanje), tako da bo omogočal pripravo sprotnih, popolnih in kakovostnih kazalnikov o bremenu raka v državi (z zamikom eno leto). Register raka je povezan s sistemom e-Zdravje. 

Cilj 2: Večdisciplinarnim strokovnim skupinam DPOR za pljučni rak, rak debelega črevesa in danke, rak dojk, rak prostate in maligni melanom zagotavljati poročila o dogovorjenih kazalnikih kakovosti obravnave za preteklo leto. 

Cilj 3: Vzpostaviti sistem na državni ravni za sledenje poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju spremljanja bremena raka in kakovosti obravnave, si lahko preberete tukaj.