Izobraževanje

Cilj 1: Vsebine onkologije vključiti v izobraževanje zdravstvenega osebja z drugih področij zdravstva. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju izobraževanja izvajalcev onkološke dejavnosti, si lahko preberete tukaj.