Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA

Cilj 1: Ohraniti triletno 72-75 odstotno pregledanost ciljne skupine žensk, zmanjšati razlike v pregledanosti žensk glede na starostne skupine in občine stalnega prebivališča na razliko največ 20 odstotnih točk ter preprečevasti priložnostno (oportunistično) presejanje. 

Cilj 2: Standardizirati in reorganizirati dejavnost kolposkopije na državni ravni z namenom zagotavljanja enako dostopne, kakovostne in enako ovrednotene obravnave pri vseh izvajalcih kolposkopske preiskave. 

Cilj 3: Umestiti prenovljeno presejalno politiko programa ZORA na državni ravni. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev programa ZORA, si lahko preberete tukaj. 

Državni presejalni program za raka dojk DORA

Cilj 1: Program DORA doseže standard, da se zdravstvena storitev presejanja ustreznih žensk z mamografijo izvaja v trdni mreži izvajalcev z zagotovljenimi viri (finance, osebje, strojna in programska oprema, prostori) in poteka tekoče ob udeležbi žensk nad 75 odstotkov.

Cilj 2: Upravljalec programa DORA v primeru objave mednarodni dognanj na podlagi raziskav in priporočil, vključno z Evropskim načrtom za boj proti raku, pripravi načrt za spremembo presejalne politike programa DORA. 

Cilj 3: Program DORA načrtuje uporabo in posodabljanje infrastrukture za izvajanje organiziranega presejanja za raka dojk za optimizacijo virov (oprema, prostori) v sodelovanju s strokovnimi pobudami zdravstvenih storitev izven programa DORA, ki potekajo na področju presejanja, diagnostike, zdravljenja in spremljanja žensk z rakom dojk. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev programa DORA, si lahko preberete tukaj. 

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki Svit

Cilj 1: Zagotavljati vzdržni sistem upravljanja presejalnega programa skupaj s strokovnimi smernicami in nadzorom kakovosti. 

Cilj 2: Povečati udeležbo ciljne populacije v programu Svit na 70 % do konca leta 2026. 

Cilj 3: Pregled možnosti za vzpostavitev aktivnega sledenja visoko ogroženih oseb po polipektomijah, izvedenih v programu Svit. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev programa Svit, si lahko preberete tukaj. 

Uvajanje novih presejalnih programov za raka in sprememb pri obstoječih

Cilj 1: Uvedba strokovno utemeljenih novih presejalnih programov za raka in posodobitve obstoječih na podlagi priporočil Sveta EU. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju uvedbe novih presejalnih programov, si lahko preberete tukaj.