Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Državni program za obvladovanje raka

Državni programa obvladovanja raka v Sloveniji (DPOR) ima naslednje namene:

  1. zmanjšati število novih bolnikov, povečati preživetje in zmanjšati število smrti zaradi raka;
  2. povečati pomen preventive, razširiti obseg preventivnih dejavnosti, zagotoviti enostaven dostop do preventivnih dejavnosti vsem ciljnim skupinam;
  3. zagotoviti, da bo kakovostno specifično in paliativno zdravljenje dostopno vsem bolnikom;
  4. izboljšati organizacijo onkološke zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh, povečati kadrovsko zasedbo in opremo za diagnostiko, zdravljenje, raziskovanje in rehabilitacijo bolnikov z rakom;
  5. izboljšati izobraževanje strokovnjakov in zagotoviti dobro informiranje in ozaveščenost širše javnosti.

Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010 – 2015