Cilj: Znižanje odstotka kadilcev med prebivalci, starimi 15 let in več, s 23 odstotkov v letu 2019 na 17,5 odstotka v letu 2026 in znižanje odstotka mladostnikov, ki kadijo tobak vsaj enkrat na teden ali pogosteje, med 15-letniki z 9 odstotkov v letu 2018 na 7 odstotkov v letu 2026.

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju tobaka, si lahko preberete tukaj. 

Cilj: Zmanjšati delež oseb, starih od 15 do 64 let, ki pijejo čez meje manj tveganega pitja, kar vključuje mladoletne osebe, ki popijejo katero koli količino alkohola, ter odrasle osebe, ki se opijejo vsaj enkrat v letu in/ali v povprečju popijejo na dan več kakor eno (velja za ženske) ali več kakor dve enoti alkohola (velja za moške), s 45 odstotkov v letu 2018 na 42 odstotkov v letu 2026. Zmanjšati delež 15-letnikov, ki so že pili alkohol pri 13 letih ali prej, z 31 odstotkov v letu 201823 na 26 odstotkov v letu 2026.

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju alkohola, si lahko preberete tukaj. 


Cilj: Izvajanje aktivnosti v skladu s periodičnimi akcijskimi načrti za izvajanje ukrepov iz Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje v obdobju 2015−2025 Dober tek, Slovenija.

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju prehrane in gibanja, si lahko preberete tukaj.


Cilj 1: Prepoznati najpogostejše oblike raka v Sloveniji, ki so posledica zunanjega, notranjega in delovnega okolja. 

RADON

Cilj 2: Na medresorski ravni s strukturnimi ukrepi omejiti izpostavljenost radonu v delovnih, javnih in zasebnih objektih v državi. 

AZBEST

Cilj 3: Z osveščanjem prebivalstva prispevati k zmanjšanju izpostavljenosti prebivalcev azbestu in s tem k zmanjšanju tveganja za nastanek malignega mezotelioma. 

IZPOSTAVLJENOST ULTRAVIJOLIČNEMU SEVANJU 

Cilj 4: Zmanjšati izpostavljenost sončemu UV-sevanju in UV-sevanju iz umetnih virov (solarijev in drugih) za vse generacije, zlasti mlajše. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju izpostavljenosti nevarnim snovem in sevanju, si lahko preberete tukaj. 


Cilj 1: Preprečevanje in obvladovanje okužbe s HPV. 

Cilj 2: Preprečevanje in obvladovanje okužbe s hepatitisom B in C. 

Cilj 3: Obvladovanje okužbe s Helicobacter pylori. 

Cilj 4: Preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV.  

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju preprečevanja nalezljivih bolezni, povezanih z rakom, si lahko preberete tukaj. 


Cilj: Nagraditi primarno raven zdravstvenega varstva z vsebinami s področja onkologije. 

Več o podrobnejših ukrepih, potrebnih za uresničevanje ciljev na področju okrepitve primarne ravni, si lahko preberete tukaj.