Kaj je Državni program obvladovanja raka?

Rak je v Sloveniji in drugod v svetu vse večji javnozdravstveni problem. Število novih bolnikov iz leta v leto narašča in trenutno na leto zboli že več kot 14 tisoč ljudi, nekaj več moških kot žensk. Skoraj polovica ljudi umre. Med pet najpogostejših vrst raka v Sloveniji sodijo: kožni (razen melanoma), raki debelega črevesa in danke, prostate, pljuč in dojk. Pri ženskah je vodilni rak dojk, pri moških pa rak prostate.

Epidemiološki kazalniki kažejo, da je rak v Sloveniji veliko javnozdravstveno breme, saj je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Tudi svetovni kazalniki kažejo, da je rak epidemija sodobnega časa.

Sistematično in dolgoročno zmanjševanje bremena raka je mogoče le s celovitim obvladovanjem raka. S tem namenom je leta 2010 nastal dokument Državni program obvladovanja raka  – DPOR za obdobje 2010-2015, ki si je zastavil cilje do leta 2015, leta 2016 pa DPOR za obdobje 2017-2021.

Novi DPOR za obdobje 2022-2026 poleg strateških ciljev opredeljuje tudi prenovljeni in operativnejši način vodenja programa, ki bo omogočal pregledno, kompetentno in strokovno usmerjanje enega najkompleksnejših sistemov našega zdravstvenega sistema.

Strateški in podrobni cilji DPOR

DPOR opredeljuje strateške cilje: zmanjševanje incidence, izboljšanje preživetja in večjo kakovost življenja bolnikov z rakom. Te je mogoče doseči le z usklajenim delovanjem vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu in tudi v družbenih sistemih izven zdravstva.

DPOR opredeljuje podrobne cilje za področje primarne in sekundarne preventive, diagnostike in zdravljenja, rehabilitacije, paliativne oskrbe, raziskovanja, izobraževanja in spremljanja bremena raka.

Za doseganje vsakega od teh podrobnih ciljev programa so opredeljeni ukrepi, roki in njihovi nosilci.

Dosežki DPOR v preteklih letih  

Dosežek DPOR v obdobju 2010-2015 je bilo počasnejša rast zbolevanja za rakom, bolj pri ženskah kakor pri moških, pri obeh spolih se je zmanjšala tudi umrljivost, glede na prejšnje obdobje pa se je povečalo preživetje bolnikov obeh spolov.

V obdobju 2017-2021 pa smo opazili pomembno zmanjšanje starostno standardizirane incidenčne stopnje raka pri moških, in ne tudi pri ženskah, predvsem zaradi kadilskih rakov. Pri moških in ženskah se je pomembno povečalo preživetje glede na prejšnja obdobja.

Fokus DPOR v obdobju 2010-2015 in 2017-2021 je bil predvsem na primarni preventivi ter vzpostavitvi z dokazi podprtih in na nivoju Evrope priporočenih presejalnih programov za raka. Fokus DPOR v obdobju 2022–2026 pa je na področju izboljševanja kakovosti obravnave in kakovosti življenja bolnikov z rakom.