Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, ki vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom starosti, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

Program v Sloveniji poteka že od leta 2009. V tem času je program rešil življenje že mnogim in jim omogočili kvalitetno življenje. Več kot 10% rakov, odkritih v Programu Svit, je odkritih tako zgodaj, da pomeni odstranitev polipa, ki je predrakava sprememba in ga zdravnik lahko odstrani med kolonoskopijo, že tudi ozdravitev.

Presejanje je učinkovit način, da bolezen preprečimo ali pa jo odkrijemo dovolj zgodaj, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno. Rak na debelem črevesu in danki se  lahko razvija več let, preden se pojavijo prvi simptomi. Mnogokrat je takrat, ko simptome opazimo, že pozno. Osebe, ki so stare med 50 in 74 let, vsaki 2 leti dobijo vabilo v Program Svit. Presejanje temelji na imunokemičnem testu, s katerim preverjamo prisotnost krvi v blatu, ki je lahko tako neznatna, da je s prostim očesom ne moremo zaznati. V knjižici, ki se nahaja na naslednji povezavi si preberite, kako poteka sodelovanje v Programu Svit.

Sodelovanje v Svitu je za tiste, ki so v ciljni populaciji brezplačno, saj stroške programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Več o Programu Svit najdete na spletni strani www.program-svit.si

V letu 2017 smo zelo spodbujali organizacijo in izvedbo SVITovih dogodkov za splošno javnost z modelom debelega črevesa in danke ter z drugimi različnimi promocijskimi gradivi in materiali, opolnomočili smo ambasadorja, organizirali številna predavanja za splošno javnost ter simpozij za strokovno javnost. Redno pripravljamo sporočila za javnost in izjave ambasadorja, ki smo jih preko različnih komunikacijskih kanalih širili v regijskem okolju. Kljub temu so zlasti moški preslabo seznanjeni s programom in se posledično tudi v primerjavi z ženskami slabo odzivajo s pojasnilom, da so prezaposleni, nimajo časa, so vabilo odložili in nanj pozabili, imajo občutek, da so zdravi, nimajo težav s prebavo, jih je strah pred odkritjem bolezni, sploh raka, se bojijo kolonoskopije ali kaj podobnega, poleg tega jih je sram in imajo številne predsodke, nekateri so tudi brezbrižni. Tukaj se odpira tudi vprašanje vrednot in družbene odgovornosti posameznikov, ki se ne odzivajo in ki imajo tudi sicer negativen odnos do družbenih premikov.

Zato se na OE NG že nekaj let trudimo povabiti v program predvsem moško populacijo (z različnimi promocijskimi aktivnostmi), pridobili smo ambasadorja moškega spola, ki nam je v veliko pomoč pri dvigu odzivnosti, nastopamo na dogodkih in podjetjih s pretežno moško udeležbo oziroma populacijo.

Želimo si, da bi se čim več ljudi odločilo za sodelovanje/udeležbo v programu SVIT, da bi izkoristili priložnost ter poskrbeli za to, da bi bilo njihovo zdravje čim dlje dobro. Vsem, ki prejmejo vabilo sporočamo, sprejmite ga, testirajte se in poskrbite za svoje zdravje! Preventiva je podarjena priložnost, izkoristite jo, lahko vam reši življenje! Zato se vključite v program SVIT in pravočasno poskrbite za svoje zdravje!

pridr. prof. dr. Marko Vudrag, dr. med., vodja NIJZ OE Nova Gorica, najuspešnejše regije po odzivnosti v Sloveniji
Sem ponosen ambasador programa SVIT. Po 50. letu sem se srečal s SVITom in šel s polno zavestjo in zavedanjem skozi vse faze: od udeležbe v presejalnem testu, kolonoskopije, diagnoze raka debelega črevesa z metastazami, operacije, pa do sistemskega zdravljenja. Po hitrem povratku na delo sem kmalu postal ambasador Svita. Pogledal sem okoli sebe in začutil dolžnost, da sodržavljane seznanjam s programom, da jih ozaveščam in da sem jim na voljo za pogovor, ko bodo v dvomih, in da prispevam k laični promociji zdravja.

Ambasadorji lahko svoje poslanstvo izražamo v promociji zdravja na delovnem mestu, sodelujemo v izobraževalnih procesih v vrtcih in osnovnih šolah in smo stalno prisotni v medijih.

Sprejel sem rek »SVIT mi je rešil življenje«, epruvetka pa je bila zame kot loterijska srečka, ki je vedno dobitna – če je izvid negativen, ni znakov za rakave spremembe, če pa je pozitiven, je čas za zdravljenje. V komunikaciji ambasadorjev z ljudmi pa se moramo zavedati, da »je najtežje pomagati utapljajočemu, ki je prepričan, da je z njim vse v redu.« In ne smemo obupati, saj v večini primerov ljudje, ki jih je strah diagnoze rak, želijo, da jih nekdo posluša in so zelo dovzetni za izkušnje ozdravljenih pacientov. Predvsem pa moramo prikazati presejalni program kot zaporedje sit z vedno gostejšimi mrežicami, ki predstavljajo stadije od zdravega črevesja do prisotnosti rakastih tvorb.

Samo Podgornik, ambasador Programa SVIT