Za strokovno javnost

Temelj sodobne onkologije je multidisciplinarni pristop k celostni obravnavi onkološkega bolnika, pri čemer je potrebno zagotoviti permanenten razvoj, izobraževanje in sodelovanje teh strok na vseh treh nivojih zdravstva: primarnem, sekundarnem in terciarnem. Eden od temeljev za dosego tega cilja je postavitev in preverjanje smernic (priporočil) z minimalnimi standardi zdravljenja na področju onkologije za Slovenijo, kar lahko zagotavlja skladne pristope pri odkrivanju in zdravljenju rakavih bolezni za celotno državo.

Druga dva temelja sta redno izobraževanje, prenos znanja ter raziskovalna dejavnost na internem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Smernice zdravljenja posameznih rakov in klinične poti v Sloveniji

Slovenski bolniki z rakom so zdravljeni v skladu z evropskimi in svetovnimi smernicami.

Izobraževanja

Onkološki inštitut Ljubljana je osrednja in terciarna ustanova, v kateri se zdravijo bolniki z rakom iz vse Slovenije. Je učna bolnišnica, ki ves čas organizira izobraževanja zdravnikov in drugega medicinskega osebja iz vse države.

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost je zelo pomemben del obravnave raka.

Strokovne in znanstvene publikacije

Onkološki inštitut Ljubljana izdaja številne strokovne publikacije.