Breme raka v Sloveniji

Vsi podatki o bremenu raka so dosegljivi na www.slora.si

Osnovni podatki o raku v Sloveniji 2016

INCIDENCA (letno število novih primerov raka).
UMRLJIVOST (število umrlih zaradi raka na leto).
PREVALENCA (število živih oseb, ki so kadarkoli zboleli zaradi raka)

Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi čedalje večjega deleža starejših pričakovati, da se bo število novih primerov raka še večalo. Ocenjujemo, da je bilo leta 2019 že 15.844 novih bolnikov.

 • V splošnem se groba incidenčna in umrljivostna stopnja raka večata.
 • Groba incidenčna stopnja se je v zadnjih dvajsetih letih skoraj podvojila, v zadnjem desetletju se veča za 2 % povprečno letno (2,3 % pri moških in 1,9 % pri ženskah. (Slika 3). Groba umrljivostna stopnja se je pri moških v zadnjih 10-ih letih večala povprečno za 0,8 % letno, pri ženskah pa za 0,9 % (Slika 3).
 • Več kot polovica tega povečanja gre pripisati staranju prebivalstva, saj ima z daljšo življenjsko dobo tudi več ljudi možnost dočakati to. Starostno standardizirana, kumulativna incidenčna stopnja kaže, da se tveganje raka veča počasneje (Slika 4). Spodbudno pa je, da se umrljivost zaradi raka (če ne upoštevamo staranja) manjša, predvsem od sredine devetdesetih let, kar kaže na večjo uspešnost zdravljenja (Slika 4).

Najpogostejši raki:

 • Rak ni ena sama bolezen, temveč več sto različnih. Te lahko vzniknejo v vseh tkivih in organih človeškega organizma. Razlikujejo se po pogostosti, zdravljenju in izidu, imajo pa tudi različne bolj ali manj znane nevarnostne dejavnike.
 • Pet najpogostejših vrst raka pri nas – kožni (brez melanoma), prostate, raki debelega črevesa in danke, dojke in pljuč obsegajo skoraj 60 % vseh novih primerov rakavih bolezni (Slika 5).
 • Najpogostejši raki so povezani z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač. Ogroženost z njimi je treba zmanjšati z ukrepi primarne preventive.
 • Pri moških je bil z 20 % vseh rakov na prvem mestu rak prostate, sledili so mu kožni rak (brez melanoma), pljučni rak in rak debelega črevesa in danke (Slika 5). Pri ženskah zavzemata nemelanomski kožni rak in rak dojke vsak po petino vseh rakov, sledijo rak debelega črevesa in danke ter pljučni rak (Slika 5).

Redki raki:

 

 • Poseben izziv državam so redke rakave bolezni (opredeljene kot tiste, ki jih je letno manj kot 6 novih primerov na 100.000 prebivalcev).
 • Skupaj so redki raki v Sloveniji v deset-letnem obdobju 2004–2013 predstavljali kar 23 % od vseh novo ugotovljenih primerov raka – letno je za njimi zbolelo okrog 2.880 bolnikov (142/100.000).
 • Za redke rake je značilno, da se v primerjavi s pogostejšimi večkrat pojavljajo pri otrocih in mladostnikih (Slika 6).
 • Kot pri vseh redkih boleznih so tudi pri redkih rakih težave podobne: pozno in težko jih diagnosticirajo, njihov nastanek in možnosti zdravljenja so slabo raziskani ali pa najustreznejše zdravljenje ni dostopno. Da bi uspešno obvladovali redke rake je pomembno, da breme teh bolezni natančno spremljamo, ter da vse države sprejmejo smernice in določijo referenčne centre za diagnostiko in zdravljenje teh bolnikov.

 

 

Preživetje

Petletno čisto preživetje moških bolnikov s katerokoli vrsto raka razen nemelanomskega kožnega, ki so zboleli v obdobju 2012–2016, je bilo že 56,3-odstotno, žensk pa je prvič preseglo 60 %, bilo je 60,1 % (Slika 7).