Kaj je Državni program obvladovanja raka?

Rak je v Sloveniji in drugod v svetu vse večji javnozdravstveni problem. Število novih bolnikov iz leta v leto narašča in trenutno na leto zboli že več kot 14 tisoč ljudi, nekaj več moških kot žensk. Skoraj polovica ljudi umre. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Glede na trende je jasno, da je rak epidemija sodobnega časa.

Število obolelih zaradi rakavih bolezni se zvišuje zaradi staranja prebivalstva, zaradi vse boljših metod odkrivanja in zaradi škodljivih življenjskih navad, kot so kajenje, pretirano pitje alkohola, premalo gibanja, previsoke telesne teže, pretiranega izpostavljanja soncu , itd.
Pet najpogostejših vrst raka v Sloveniji so kožni (razen melanoma), raki debelega črevesa in danke, prostate, pljuč in dojk in obsegajo 59 odstotkov vseh novih primerov bolezni. V Sloveniji je pri ženskah vodilni rak dojk, pri moških rak prostate.

Sistematično in dolgoročno zmanjševanje bremena raka je možno le s celovitim obvladovanjem raka. S tem namenom je leta 2010 nastal Državni program obvladovanja raka (DPOR 2010-2015), ki si je zastavil cilje do leta 2015. Dosežek DPOR v tem obdobju je počasnejša rast zbolevanja za rakom, a vendar bolj pri ženskah kot pri moških, pri obeh spolih se je zmanjšala tudi umrljivost, glede na prejšnje obdobje pa se je povečalo preživetje bolnikov obeh spolov.

Dokument DPOR 2017-2021, ki je nastajal leta 2016 in je vključil številne deležnike, opredeljuje strateške cilje programa za zmanjševanje pojavnosti raka, izboljšanje preživetja in večjo kakovost življenja bolnikov z rakom od leta 2017 do leta 2021. Ti cilji bodo doseženi le z usklajenim delovanjem vseh delov zdravstvenega sistema, ki so z izdelanimi specifičnimi cilji programa opredeljeni za področje primarne in sekundarne preventive, diagnostike in zdravljenja, rehabilitacije, paliativne oskrbe, raziskovanja, izobraževanja, spremljanja bremena raka in informacijske tehnologije. Za doseganje vsakega od teh specifičnih ciljev programa so opredeljeni ukrepi, časovni roki in njihovi nosilci. Poleg tega dokument opredeljuje tudi prenovljeno in bolj operativno shemo vodenja programa, ki bo omogočala transparentno, kompetentno in strokovno usmerjanje enega najkompleksnejših sistemov našega zdravstvenega sistema.