Celostna rehabilitacija

V Sloveniji danes živi nekaj več kot 100.000 oseb z diagnozo raka, letno za rakom zboli več kot 13.500 Slovencev. Zdravljenje raka povzroča onkološkim bolnikom različne posledice, ki jih lahko delimo na somatske posledice, psihične posledice in druge rake.

Celostna rehabilitacija zajema aktivne postopke, s katerimi onkološkim bolnikom omogočimo najboljše telesno, duševno in socialno funkcioniranje (delovanje) od diagnoze dalje. Celostna rehabilitacija mora zajemati medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo.

V okviru Državnega programa obvladovanja raka 2017-2021 je bila decembra 2017 prvič sklicana delovna skupina za celostno rehabilitacijo, kjer so zbrani strovnjaki različnih profiov. Delovna skupina pripravlja Akcijski načrt celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov 2018-2021. Ta akcijski načrt zasleduje strateški cilj:«S celostno in pravočasno rehabilitacijo vsem bolnikom z rakom zagotavljamo kakovostno življenje.«

Načrtovane aktivnosti celostne rehabilitacije bodo sprva testirane na pilotnih projektih in nato postopoma razširjene.