Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Informacijska podpora

Nadaljujemo z zastavljenim projektom e-registra raka, klinčnih registrov in povezave ter posodobitve presejalnih registrov v sklopu e-zdravja.

Dogovorili smo se, da bomo projekt nadaljevali v dveh korakih:

 1. Implementacija e-prijavnice RR
  1. Do konca meseca maja 2014 Register raka RS pripravi potrebne dokumente za izvedbo prvega koraka (proces, strukturo, poročevalce, predvidene primere uporabe)
  2. Ministrstvo za zdravje v 1. polovici junija organizira sestanek z izvajalcem, registrom raka in MZ za opredelitev izvedljivosti in časovnega plana tega prvega koraka.
  3. Pričetek bo postopen (po bolnišnicah). Mnenje udeležencev iz strani Registra raka je, da je pomembno, da se v pošiljanje vključi digitaliziran histološki izvid (v pripravi s strani RSK za patologijo in sodno medicino in RSK za onkologijo).
 2. Posodobitev in povezava presejalnih registrov z e-registrom raka ter razširitev e-registra za izbrane rake v klinični register
  1. Podrobnosti povezave in posodobitve presejalnih programov opredelijo MZ in nosilci presejalnih programov (oktober 2014,)
  2. Za potrebe kliničnih registrov bo potrebno zaposliti skrbnika OIL. e-Zdravje zaposlitev na OIL ne more financirati.