Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Celostna rehabilitacija

OIL in IRIS sta oblikovali predlog za Zdravstveni svet RS za zgodnjo celostno rehabilitacijo pri bolnikih z operabilnim rakom dojk. Predlog so pregledali Društo onkoloških bolnikov Slovenije in EuropaDonna ter podali pripombe. Žal v letu 2014 predlog ni bil dokončno usklajen in posredovan Zdravstvenemu svetu RS. Na tem področju nismo dosegli bistvenega napredka in po to vsekakor potrebno to vključiti v prioritete Akcijskega načrta DPOR 2016-2020.