Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Diagnostika in zdravljenje

Primarno zdravstveno varstvo

V letu 2014 ni bilo novih aktivnosti.

Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo

Na zahtevo društev bolnikov in kakor je predvideno v DPOR, smo v delovni skupini za diagnostiko in zdravljenje opredelili merila in ustanove za izvajanje diagnostike in zdravljenje raka (mreža onkološke dejavnosti) na predlog razširjenega strokovnega kolegija za onkologijo in delovnih skupin, ki so vključevale strokovnjake različnih področij (glej priloge spodaj). Razširjeni strokovni kolegij za onkologijo je obravnaval tudi vprašanje strokovno dopustnih čakalnih dob za pričetek zdravljenja raka od postavitve diagnoze. Ta rok je 4 tedne.

Mreža onkološke dejavnosti:

MELANOM MOŽGANSKI TUMORJI ORL RAKI OTROŠKI TUMORJI RAK DEBELEGA ČREVESJA IN DANKE RAK DOJKE
RAK JETER,ŽOLČEVODOV IN TREBUŠNE SLINAVKEGINEKOLOŠKI RAKI RAK MOD RAK PLJUČ RAK ŽELODCA SARKOMI PRI ODRASLIH UROLOŠKI RAKI

Na 3. Seji Sveta za nadzor DPOR smo sklenili, da bomo spremljali, koliko in kje se prvo zdravljenje pogostih rakov dejansko izvaja. Za natančno spremljanje ne samo njihovega števila, temveč tudi zapletov in kakovosti izvedbe bo potrebna podpora informacijske tehnologije. Dokler pa te še ne bo, bomo zbrali podatke o opravljenih posegih (operacije, sistemska zdravljenja, obsevanja) od direktorjev bolnišnic. V spodnji tabeli 1 so ti podatki prikazani.

Tabela 1. Letno poročilo bolnišnic o prvem zdravljenju pogostih rakov v letu 2012 in 2013

(? = nismo prejeli podatkov; / =  se ne izvaja)

Rak dojke

Ustanova

Operacije

Sistemsko zdravljenje

Obsevanje

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
UKC Maribor 228 212 176 213 216 207 / / /
OIL 729 725 722 871 830 670 696 777 498
SB Slovenj Gradec 31 48 42 12 35 32 / / /
SB Nova Gorica 109 131 ? 24 130 ? / / /
SB Celje 25 15 ? 7 9 ? / / /
SB Izola 47 ? O / / / / / /
SB Novo mesto / 4 / / / / / /
Klinika Golnik 10 / / /
SKUPAJ             / / /

 

Rak debelega črevesja in danke

Ustanova Operacije Sistemsko zdravljenje Obsevanje
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
UKC Ljubljana – Kirurška klinika 437 ? ? / / ? / / /
UKC Ljubljana – Interna klinika / / / 11 ? ? / / /
UKC Maribor 190 189 184 27 41 46 / / /
OIL 112 95 108 380 352 293 248 198 180
SB Slovenj Gradec 52 61 61 / 14 25 / / /
SB Jesenice 108 108 98 / / / / / /
SB Novo mesto 62 86 ? / / / / / /
SB Ptuj 40 ? ? / / / / /
SB Nova Gorica 85 57 ? 1 / ? / / /
SB Trbovlje 21 40 34 / / / / / /
SB Celje 80 85 ? 5 3 ? / / /
SB Izola 107 ? 73 / / / / / /
SB Murska Sobota 79 ? 83 / / / / / /
SKUPAJ                  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rak želodca

 

Ustanova Operacije Sistemsko zdravljenje Obsevanje
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
UKC Ljubljana – Kirurška klinika 90 želodec; 40 požiralnik ? ? / / / / / /
UKC Ljubljana – Interna klinika / ? ? 27 ? ? / / /
UKC Maribor 87 88 88 7 33 42 / / ?
OIL / 2 0 172 96 90 105 91 75
SB Slovenj Gradec 14 4 3 / / 1 / / /
SB Jesenice 13 12 16 / / / / / /
SB Novo mesto 1 4 ? / / / / / /
SB Nova Gorica 10 5 ? / / / / / /
SB Celje 13 9 ? / 1 / / / /
SB Izola 26 ? 20 / / / / / /
SB Murska Sobota 3 ? 9 / / / / / /
SKUPAJ                  

 

Rak pljuč

Ustanova Operacije Sistemsko zdravljenje Obsevanje
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
UKC Ljubljana – Kirurška klinika 145 ? ? / / / / / /
UKC Maribor 51 46 55 81 91 101 / / /
OIL 1 1 0 284 266 246 534 554 543
Klinika Golnik 69 131 10 188 207 162 / / /
SB Nova Gorica / 3 ? / / / / / /
SKUPAJ                  

 

Rak prostate

Ustanova Radikalna prostatektomija Sistemsko zdravljenje Obsevanje
2012 2013  2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
UKC Ljubljana – Kirurška klinika 150* 437 ? ? 582 ? / / /
UKC Maribor 102 77 90 83 81 75 / / /
OIL / 0 0 134 86 100 193 135 116
SB Slovenj Gradec 263 242 222 18 / 27 / / /
SB Novo mesto 18 11 ? 44 / ? / / /
SB Nova Gorica 51 30 ? / 20 ? / / /
SB Celje 201 207 ? 40 30 ? / / /
SB Izola 18 ? 13 / / ? / / /
SB Murska Sobota 74 ? 38 / / ? / / /
SKUPAJ                  

*podatek za 2011

 

Rak mehurja

Ustanova Radikalna cistektomija Sistemsko zdravljenje Obsevanje
 2012  2013  2014  2012  2013  2014  2012  2013  2014
UKC Ljubljana – Kirurška klinika 45* 510 (vse op.) ? / / / / / /
UKC Maribor 18* 92 85 19 19 30 / / /
OIL / 0 0 39 30 33 25 19 26
SB Slovenj Gradec 7* 10 9 22 / / / / /
SB Novo mesto 0 87 (vse op.) ? / / ? / / /
SB Celje 2* 4 ? / / / / / /
SB Izola 5* ? 90 / / / / / /
SB Murska Sobota / ? 53 / / ? / / /
SKUPAJ                  

*podatek za 2011

 

Rak ledvic

Ustanova Nefrektomija, delna nefrektomija Sistemsko zdravljenje Obsevanje
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
UKC Ljubljana – Kirurška klinika 217 229 ? / / / / / /
UKC Maribor 42 47 48 / 2 0 / / /
OIL 1 2 1 17 30 35 8 13 11
SB Slovenj Gradec 25 46 33 / / / / / /
SB Novo mesto 23 29 ? / / / / / /
SB Nova Gorica 10 14 ? / / / / / /
SB Celje 39 30 ? / / / / / /
SB Izola 14 ? 25 / / / / / /
SB Murska Sobota 17 ? 11 / / / / / /
SKUPAJ                  

 

Za oblikovanje predloga o obravnavi hematoloških rakov je nujno, da se tudi hemato-onkologija vključi v DPOR (izoblikuje program in vključi v dokument DPOR) na enak način, po kakršnem je bil pripravljen in sprejet DPOR (predlog, razprava s predlogi in uskladitev z DPOR).

Obsevalni aparati in čakalna doba na obsevanje

Radioterapija oz. zdravljenje z obsevanjem je skupaj s kirurgijo in sistemskim zdravljenjem eden od treh temeljnih načinov zdravljenja bolnikov z rakom, tehnološko pa eno izmed najzahtevnejših metod zdravljenja v Sloveniji. Vsi bolniki zdravljeni z namenom ozdravitve so v Sloveniji trenutno obsevani z modernejšimi tehnikami obsevanja; vsaj s 3-D konformalnim načrtovanjem obsevanja, v zadnjih letih pa strmo narašča število bolnikov, obsevanih s kompleksnejšimi obsevalnimi tehnikami kot so intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT), volumetrična ločna terapija (VMAT oz. Rapid Arc) ter stereotaktična radiokirurgija in radioterapija (SRS in SRT).

Radioterapevtska dejavnost se v Sloveniji še vedno izvaja le na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Konec leta 2013 sta bila na radioterapevtskem oddelku v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru nameščena dva linearna pospeševalnika, ki pa s kliničnim delom še nista pričela. V Mariboru bi lahko prevzeli paliativno obsevanje in enostavnejše obsevanje bolnikov z raki pljuč, danke in dojk iz severovzhodnega dela Slovenije.

Z obsevanjem naj bi se zdravilo 50 % ali več vseh bolnikov, ki zbolijo za rakom. Obsevanje zajema teleradioterapevtska obsevanja, pri katerih je izvor sevanja zunaj bolnikovega telesa in ki se izvaja na linearnih pospeševalnikih, in brahiterapevtska obsevanja, pri katerih je izvor sevanja vstavljen v bolnika.

TELERADIOTERAPEVTSKA OBSEVANJA

Število izvedenih obsevanj v Sloveniji z leti stalno narašča, vendar je odvisno od števila delujočih obsevalnih naprav (linearnih akceleratorjev) in razpoložljivega kadra. Pred letom 1996 so delovale 4 teleradioterapevtske naprave; istega leta je njihovo število naraslo na 5. Naslednje povečanje neto števila obsevalnih naprav je bilo leta 2006 (s 5 na 6), nato konec leta 2009, ko smo dosegli številko 7. Leta 2011 smo končno dobili osmi linearni pospeševalnik. V vmesnem času je bilo število delujočih naprav zaradi daljših okvar ali zamenjav prehodno tudi zmanjšano.

Čakalna doba na pričetek obsevanja se je v letu 2011 glede na povečano število delujočih obsevalnih naprav pričakovano zmanjšala, naslednje leto še ostala enaka, v zadnjem času pa se ponovno povečuje glede na ob višanju incidence rakavih obolenj pričakovan večji priliv bolnikov in uvedbo novejših in zahtevnejših obsevalnih tehnik.

 

Leto Število teleradioterapevtskih obsevanj Število obsevalnikov Povprečna čakalna doba na obsevanje (dni)
2007 4781 6 NP (višje kakor 2008)
2008 5009 6,5 32
2009 5050 6 48
2010 5888 7 50
2011 6016 8 22
2012 6022 8 22
2013 6275 8 27
2014 6303 8 10

V zadnjih letih uvajamo novejše tehnike obsevanja:

–          leta 2007 smo postopoma začeli uvajati spremenjene tehnike radikalnega obsevanja (prehod z 2D- na 3D-načrtovanje obsevanja);

–          leta 2008 smo uvedli stereotaktično radiokirurgijo in stereotaktično radioterapijo možganskih tumorjev in zasevkov;

–          leta 2010 smo uvedli intenzitetno modulirano obsevanje (IMRT);

–          leta 2011 smo uvedli slikovno vodeno obsevanje (IGRT) in volumetrično modulirano ločno terapijo (tehnika Rapid Arc oz. VMAT);

–          leta 2012 smo uvedli pripravo in obsevanje otrok v splošni anesteziji;

–          leta 2012 dopolnili kontrolo kvalitete obsevanja z elektronskim portalnim slikanjem;

–          leta 2013 smo pričeli z uvajanjem metode 3-D načrtovanja obsevanja s pomočjo MRI in PET-CT ter dosegli 51% porast uporabe sodobnejših obsevalnih tehnik (IMRT, VMAT, SRT in SRS);

–          leta 2014 smo pričeli z uvodnimi postopki za uvedbo ekstrakranialne SRT in SRS

V naslednjem letu planiramo uvedbo ekstrakranialne SRT in SRS in  intrakranialno SRT in SRS za zdravljenje arterio-venskih malformacij.

BRAHITERAPEVTSKA OBSEVANJA

Na brahiterapevtskem oddelku smo leta 2008 pridobili tri naprave za naknadno polnjenje vodil z radioaktivnimi viri (2 x PDR, 1 x HDR), od leta 2014 pa le 2 napravi, kar zadošča za potrebe Slovenije. Leta 2013 Čakalne dobe pri tovrstnem obsevanju praviloma ni.

 

Leto Število bolnikov na brahiterapevtskem obsevanju Število naprav
2007 270 1, 3
2008 316 3
2009 436 3
2010 526 3
2011 497 3
2012 443 3
2013 476 3
2014 321 2

Sektor  radioterapije na Onkološkem institutu je v novembru 2013 prejel priznanje in naziv kompetenčnega centra na področju radioterapije, ki ga podeljuje Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA). V oktobru 2011 so trije mednarodni  strokovnjaki, imenovani s strani IAEA, ocenjevali kakovost vseh elementov v procesu zdravljenja z obsevanjem.

Ocenili so, da oddelek izpolnjuje vse stroge kriterije in zahteve za pridobitev naziva kompetenčni center, kar pomeni, da deluje skladno z najsodobnejšimi evropskimi standardi in je lahko vzor drugim radioterapevtskim centrom. Oddelek obenem izpolnjuje tudi pogoje kot učni center za strokovnjake s področja radioterapije.

IAEA je v nadaljevanju poročila navedla tudi priporočila, ki naj bi jim sledili, da bi tudi v prihodnje lahko zagotovili visok nivo radioterapevtskih storitev za bolnike, predvsem v smislu širitve in obnove strojnega parka in ustrezne kadrovske zasedbe.

Histološka diagnoza

S strani RSK za patologijo in sodno medicino in RSK za onkologijo so bile oblikovane delovne skupine sestavljene iz patologov in klinikov za oblikovanje enotnih standardov za histološke diagnoze rakov. Ti pomembni dokumenti so nujno potrebni za kvalitetno in enako obravnavo vseh bolnikov v Sloveniji. Izdelek smo pričakovali do konca 2014 vendar žal ni prišlo do uresničitve.

Smernice za zdravljenje

Na tem spletnem naslovu: http://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/smernice_in_klinicne_poti