Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Presejalni programi

Presejanje za raka dojk (Program DORA)

Organiziran presejalni program za raka dojk je stekel leta 2008 v ljubljanski regiji. Zastavljen je po Evropskih smernicah in upošteva vse standarde kakovosti. Načrtovan je kot centraliziran sistem z dvema stacionarnima diagnostično-presejalnima enotama (Ljubljana, Maribor) in 6 mobilnimi enotami, ki bodo vse opremljene z digitalnimi mamografi. V program bodo vključene ženske v starosti 50-69 let; vse s spremembami v presejalnem mamogramu, ki ga bosta pregledala dva dodatno usposobljena odčitovalca, radiologa, bodo povabljene na dodatne preiskave in po potrebi na zdravljenje.

Z namenom čim hitrejše širitve programa po celi Sloveniji, je bil imenovan programski svet programa DORA, da opredeli časovni načrt širitve ter nadzira njegovo izvajanje.

Presejanje za raka debelega črevesa in danke (Program Svit)

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki Svit je namenjen ženskam in moškim v starosti od 50 do 74 let. V program bodo posamezniki iz ciljne populacije vključeni vsaki dve leti. Za postopek presejanja se uporablja imunokemični test na prikrito krvavitev v blatu, ki omogoči odkriti tiste posameznike, pri katerih obstaja verjetnost, da so zboleli za RDČD. Posamezniki s pozitivnim testom na prikrito krvavitev v blatu bodo napoteni na kolonoskopijo.

Presejanje za raka materničnega vratu (Program ZORA)

Organizirano presejanje za raka materničnega vratu (Državni program ZORA) je stekel leta 2003. Program izvajajo timi reproduktivnega zdravja – ambulantni ginekologi, koordinacijo, centrali informacijski sistem in spremljanje programa vodi Onkološki inštitut Ljubljana.