Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Epidemiološke raziskave

EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE
Zap. št. Šifra Naslov Nosilec Ustanova
1 / Prehranska vizita (v slovenskih bolnišnicah) Nada Rotovnik Kozjek OIL
2 / Identifikacija moških z dedno ogroženostjo za raka prostate: Usmerjeno presejanje pri nosilcih mutacij BRCA1/2 in kontrolnih osebah- Raziskava IMPACT Janez Žgajnar OIL
3 / Onkološko genetsko svetovanje pri ženskah z večjo ogroženostjo z rakom dojk in jajčnikov: znanje, pričakovanja in odnos Mateja Krajc OIL
4 / Prospektivni register bolnikov s potrjeno diagnozo adenokarcinoma prostate, ki se kaže kot metastazirani na kastracijo odporni rak prostate Breda Škrbinc OIL
5 / Epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran (ESOKR) Milena Kerin Povšič OIL
6 P3-0352 Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka Janez Žgajnar,  Bogdan Ćizmarević OIL, UKC LJ in UKC MB
7 L3-5512 Pilotna raziskava sprejemljivosti in kakovosti samoodvzema vaginalnega vzorca za test HPV pri neodzivnicah v Državnem presejalnem programu za raka materničnega vratu DP ZORA Maja Primic Žakelj OIL, SB CE, UKC MB
8 IP-0302 Doživljenjsko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in tranaslacjske raziskave Lorna Zadravec Zaletel OIL
9 EPAAC Evropsko partnerstvo v boju proti raku Maja Primic Žakelj OIL
10 RARECARENet Informacijsko mrežje za redke vrste raka (RARECARENet) Maja Primic Žakelj OIL
11 / Primerjava HER2 v primarnem tumorju  – dojke in metastaze (HEMERA) Rajko Kavalar UKC MB