Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Translacijske raziskave

TRANSLACIJSKE RAZISKAVE
Zap. št. Šifra Naslov Nosilec Ustanova
1 / Prehranska vizita (v slovenskih bolnišnicah) Nada Rotovnik Kozjek OIL
2 / Onkološko genetsko svetovanje pri ženskah z večjo ogroženostjo z rakom dojk in jajčnikov: znanje, pričakovanja in odnos Mateja Krajc OIL
3 / Primerjava C reaktivnega proteina, prokalcitonina, razmerja nevtrofilci/limfociti in levkocitne površinske molekule CD64 kot zgodnjih napovedovalcev okužbe po operacijah karcinoma debelega črevesa in danke Milena Kerin Povšič OIL
4 / Imunohistokemični in genetski markerji pri glioblastomu multiforme Uroš Smrdel OIL
5 P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev Gregor Serša OIL, UP FVZ
6 P3-0321 Napovedni dejavniki in zdravljenje bolnikov z rakom dojk in drugimi raki Barbara Jezeršek Novaković OIL, UKC LJ, UKC MB
7 P3-0289 Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo, napoved poteka bolezni in izida zdravljenja Nikola Bešić OIL, UKC LJ
8 P3-0307 Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja Primož Strojan OIL, UKC LJ
9 J3-4118 Spremljanje somatskih mutacij genov odgovornih za nastanek melanoma in klinična prognoza bolezni Marko Hočevar OIL
10 J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov Čemažar Maja OIL
11 J1-6730 Razvoj novih celičnih linij človeških jeter za raziskave genotoksičnosti in karcinogenosti: novo upanje za človekovo zdravje in zaščito laboratorijskih živali Filipič Metka, Čemažar Maja Nacionalni inštitut za biologijo, OIL
12 J3-6793 Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo Serša Gregor OIL
13 J1-6744 Razvoj polimerov z molekularnimi odtisi in njihova uporaba na področju okoljske in bio-analitike Kosjek Tina, Čemažar Maja Institut ‘Jožef Stefan’, OIL
14 J3-6795 Teksturna analiza dinamike lezij dojk z ultra-hitrim zajemom MR slik Žgajnar Janez OIL
15 COST Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije Maja Čemažar OIL
16 CytoThreat Usoda in učinki citostatskih zdravil v okolju in identifikacija biomarkerjev za izboljšavo ocen tveganja za okoljsko izpostavitev Metka Filipič, Maja Čemažar NIB (koordinator), OIL, MF UL  (UKC LJ, Inštitut za patologijo, Medicinski center za molekularno biologijo).
17 Z3-2210 Spremembe v izražanja genov in mi-RNA pri ploščatoceličnem karcinomu pljuč, glave in vratu. Mojca Stražišar UL MF
18 J1-4247 Dvojna narava matičnih celic v raku in njihova uporaba v zdravljenju dr.Tamara Turnšek Lah, Nacionalni inštitut za bilologijo NIB, IJS, UL FKKT, UKC LJ, BIA
19 J3-4220 Vloga genetskih polimorfizmov na izid zdravljenja in pojav zapletov pri otrocih z rakom Janez Jazbec UKC LJ Pediatrična klinika, UL Fakulteta za farmamcijo,
20 P3-0321 Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih Barbara Jezeršek Novaković, Iztok Takač OIL, UKC MB in UKC LJ
21 P3-0307 Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja Primož Strojan OIL, UKC LJ
22 P3-0289 Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo, napoved poteka bolezni in izida zdravljenja Nikola Bešić OIL, UKC LJ
23 P3-0321 Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih Barbara Jezeršek Novaković OIL, UKC LJ
24 P3-0307 Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja Primož Strojan OIL, UKC LJ
26 P3-0289 Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo, napoved poteka bolezni in izida zdravljenja Nikola Bešić OIL, UKC LJ
27 J3-4076-1613 Molekularni in drugi  označevalci raka pljuč in mezotelioma Tanja Čufer Klinika Golnik
28 J3-0161 Vpliv metabolitov arzenovega trioksida na zdravljenje akutne promielocitne levkemije in multiplega mieloma Zdenka Šlejkovec IJS
29 J3―3615 Farmakogenetski pristop k raziskavam, diagnostiki in terapiji levkemij Irena Mlinarič-Raščan Fakulteta za farmacijo
30 J3―4313 Vpliv aktivnega transporta imatiniba in različnih genotipov pacientov na uspešnost terapije kronične mieloične levkemije Irena Albin Kristl Fakulteta za farmacijo
31 L3-4171 Kronične vnetne in rakaste spremembe ustne sluznice dr.Nataša Hren Ihan, UKC ljubljana BUTINAR, veterinarske storitve d.o.o.