Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Napovednik dogodkov

DORA v letu 2016 izpolnila vse zastavljene cilje širitve

15. februar 2017

Danes je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekalo prvo srečanje vseh stacionarnih presejalnih centrov programa DORA, ki je bilo namenjeno pregledu strokovnih poročil o delu presejalnih centrov v letu 2016 in izmenjavi izkušenj. Program DORA je v letu 2016 dosegel vse zastavljene cilje po novem načrtu širitve – v program je tako vključenih 72 % ciljne skupine slovenskih žensk v starosti 50-69 let, v letu 2016 je bilo slikanih za polovico več žensk kot leto prej in odkritih 372 rakov dojk, pri tem pa program ohranja visoko kakovost po evropskih smernicah na vseh ravneh delovanja. Več tukaj