Zapisnik sestanka 2. seje Sveta za spremljanje DPOR