Zapisnik sestanka 1. seje Sveta za spremljanje DPOR 15.3.2012